Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Het Diabetes Fonds is door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Deze Anbi-status houdt in dat het Diabetes Fonds geen schenkings- en /of successierecht hoeft te betalen over ontvangen schenkingen en nalatenschappen. Daarmee komt het volledig geschonken bedrag ten goede aan het wetenschappelijk onderzoek naar diabetes.

Voor u betekent het dat giften aan het Diabetes Fonds aftrekbaar zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels, zie bijvoorbeeld Notariëel schenken).
Deze fiscale voordelen golden voor veel instellingen al jaren, maar zijn vanaf 1 januari 2008 alleen van toepassing op instellingen die per die datum over een formele ANBI-status beschikken.
Kijk voor meer informatie op belastingdienst.nl

Voor de ANBI is het Diabetes Fonds verplicht duidelijkheid te geven over de volgende onderdelen:

 • De statutaire naam: Stichting Diabetes Fonds, bekend onder de naam Diabetes Fonds
 • Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer of fiscaal nummer: 006922703
 • Het adres: Stationsplein 139, 3818 LE Amersfoort
 • De doelstelling van het Diabetes Fonds: Het Diabetes Fonds maakt zich sterk om diabetes en complicaties te voorkomen en te genezen. We geven mensen met diabetes nu en in de toekomst een betere kwaliteit van leven. Hiertoe werft het Diabetes Fonds gelden voor wetenschappelijk onderzoek en voorlichting, want elke oplossing begint met onderzoek. 
 • De hoofdlijnen van het beleidsplan
 • De functie en namen van de bestuurders:
  Hanneke Dessing, algemeen directeur.
  Raad van Toezicht: Mevrouw S.M. Dekker, voorzitter, de heer drs. M.J.M. van den Berg, voorzitter Financiële Auditcommissie.
 • Het beloningsbeleid: zie hiervoor de pagina salarissen en het jaarverslag. De leden van de Raad van Toezicht werken op vrijwillige basis (en ontvangen geen vrijwilligersvergoeding).
 • Zie voor een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording het jaarverslag.