Nederland zegt Ja

Ruim zeven miljoen mensen in Nederland hebben zich nog niet uitgesproken over het donorschap, zij hebben zich nog niet geregistreerd. Bijna drie miljoen van hen staan echter wel positief tegenover het doneren van hun organen. Aan iedereen die nog niet als donor geregistreerd staat wordt gevraagd een keuze te maken over orgaandonatie: ja of nee.

De wachttijd in Nederland voor een donororgaan is lang; vorig jaar stonden 1300 mensen op deze wachtlijst. Een nierpatiënt wacht ongeveer vier jaar op een donornier en voor andere organen is de wachttijd gemiddeld een jaar. Vaak is de wachttijd voor mensen te lang: voor ruim 150 mensen kwam vorig jaar helaas een donororgaan niet op tijd. Zij overleden terwijl ze op de wachtlijst stonden. Gelukkig konden 570 mensen wél geholpen met een orgaan van een overleden donor. Er kunnen veel meer patiënten worden geholpen als meer mensen in Nederland Ja zeggen tegen orgaandonatie. Nu gebeurt dat nog te weinig: men vindt het teveel gedoe of te ingewikkeld, maar vaak zijn mensen ook bang of onzeker. Toch blijkt uit onderzoek dat 35% van deze mensen, bijna drie miljoen Nederlanders, wel positief staat tegenover het doneren van hun organen na overlijden. Ze hebben dat alleen nog niet geregistreerd. De campagne 'Nederland zegt Ja' wil hen helpen hun keuze te registreren op www.jaofnee.nl

De campagne ‘Nederland zegt Ja' is een initiatief van vele partijen waaronder het Diabetes Fonds, samen met het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). Het doel is om het tekort aan donororganen terug te dringen.