Salarissen

Voor het Diabetes Fonds zijn ruim 30.000 vrijwilligers actief. Zij ontvangen hiervoor geen beloning. Daarnaast zijn er ook betaalde medewerkers in dienst.

Vrijwilligers

Voor het Diabetes Fonds zijn ruim 30.000 vrijwilligers actief. Zij ontvangen hiervoor geen beloning. Onze vrijwilligers zijn onder andere:

  • Collectanten, wijkhoofden, collecteleiders en regiocoördinatoren. Het Diabetes Fonds is één van de laatste fondsen waar de collecte, op uitvoerend niveau, louter met vrijwilligers plaatsvindt. De kosten kunnen hierdoor laag blijven;
  • Wetenschappelijke referenten (ook internationaal) voor beoordeling van projectaanvragen;
  • Leden van de Wetenschappelijke Advies Raad en de Commissie 'Stem van de Patiënt';
  • Leden van de Raad van Toezicht.

Betaalde medewerkers 

Het Diabetes Fonds krijgt geen overheidssubsidie en is afhankelijk van giften van particulieren en bedrijven. Om dit geld zo zorgvuldig mogelijk te besteden, zijn er ook betaalde medewerkers in dienst. De meesten werken in deeltijd. Door de inzet van goed gekwalificeerd personeel kan continuïteit en een zo efficiënt mogelijke besteding van gelden voor onderzoek en voorlichting rondom diabetes worden gewaarborgd, tegen zo laag mogelijke kosten.

De brutosalarissen per maand, bij een voltijd aanstelling, zijn als volgt:

Functievantot
Algemeen directeur€ 7.100€ 9.800
Management€ 3.800€ 6.350
Beleidsmedewerkers€ 2.550€ 3.800
Administr. pers.€ 2.150€ 3.200
Overig personeel€ 2.000€ 2.600

Naast salaris ontvangt het personeel acht procent vakantiegeld en is er een beperkt aantal secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een pensioenregeling (PGGM) en goede opleidingsmogelijkheden. Het Diabetes Fonds kent geen 13e maand uitkering of andere bonusregelingen.