Wat is HbA1c?

Als u diabetes hebt, wordt af en toe het zogeheten HbA1c-gehalte in het bloed bepaald. Dat is een soort gemiddelde van de bloedsuikerspiegel in de voorafgaande weken. De afkorting staat voor Hemoglobine A1c, dat zijn in feite versuikerde cellen van de rode bloedkleurstof. De beste waarde voor het HbA1c is lager dan 53 mmol/mol (7%). Dat wil zeggen dat de bloedsuikers gemiddeld tussen de 6 en 9 mmol/l waren.

Let op: de waarde HbA1c 53 mmol/mol (7%) is heel wat anders dan 7 mmol/l (die u zelf meet). Het zijn verschillende dingen die worden gemeten. Vanaf april 2010 wordt de waarde op een andere manier aangegeven dan voorheen. Het HbA1c werd tot april 2010 uitgedrukt in een getal met procenten, maar nu in mmol/mol.

Omrekenen van oude naar nieuwe waarde: Bekijk het verschil tussen oude en nieuwe waarden in een omrekentabel.