Complicaties meten met een lampje

Soort:Onderzoek naar gevolgen
Projectnr:2000.00.006
Status:Afgerond
Onderzoeker:Prof. dr. R.O.B. Gans
Kosten:€ 247.038

Binnen een paar jaar zijn diabetescomplicaties met een soort lampje aan de huid af te lezen. Het Diabetes Fonds betaalde een belangrijk deel van het onderzoek: evaluatie van de betrouwbaarheid.

Het meetapparaat, de zogeheten AGE-reader, is gebaseerd op het verschijnsel ‘autofluorescentie’. Het komt erop neer dat bepaalde stoffen in de huid worden gemeten, zogeheten AGE’s: dat zijn blijvend versuikerde stoffen in het bloed die een rol spelen bij het ontstaan van chronische diabetescomplicaties. Zoals hart- en vaatziekten en problemen met ogen, nieren en zenuwen.

Tot nu toe konden AGE’s alleen gemeten worden in het weefsel zelf. Vaak gebeurt dat in kleine stukjes huid uit een huidbiopt. Dat is geen prettige methode, die je niet zomaar doet. In Groningen is een apparaatje ontwikkeld dat in staat is door middel van fluorescentie van buiten af AGE’s in de huid te meten. Dat gebeurt heel simpel door even een lampje tegen de huid aan te houden.

In dit project is de bruikbaarheid van dit apparaat verder onderzocht, bij bijna duizend mensen met type 2 diabetes en een flinke controlegroep. Het apparaat geeft betrouwbare uitslagen: inderdaad maken de huidmetingen duidelijk de ernst van complicaties zichtbaar.

In een vervolgonderzoek wordt nu gekeken of de huidmetingen bruikbaar zijn om complicaties te voorspellen en de voortgang ervan te meten. Daarop kan vervolgens de behandeling worden aangepast. De AGE-reader is al in gebruik bij diverse binnen- en buitenlandse ziekenhuizen.

Maak meer onderzoek naar de gevolgen van diabetes mogelijk

Uw hulp is hard nodig. Steun meer onderzoek naar de gevolgen van diabetes!

Meer resultaten over de gevolgen van diabetes

Wonden aan de voet zijn vervelende gevolgen van diabetes. De wonden infecteren makkelijk, genezen lastig en soms is amputatie de enige oplossing. De onderzoekers willen bekijken of een speciale pleister met koud plasma helpt bij voetwonden.

Mensen met diabetes krijgen vaker hart- en herseninfarcten dan normaal. Dit komt doordat hun aderen sneller verkalken. Maar hoe komt dat?

Nierschade komt vaak voor bij mensen met diabetes en is een ernstig probleem. Onderzoekers hebben met een nieuwe techniek gekeken wat er fout gaat in de doorbloeding van de nieren. En hoe dat precies komt. De resultaten waren helaas niet zo duidelijk als vooraf verwacht.

We weten nog steeds niet precies waardoor mensen met diabetes vaak hart- en vaatziekten krijgen. Een mogelijke dader wordt gezocht in de versuikering van eiwitten in het bloed. Dat werd in dit vooronderzoek bevestigd. De onderzoekers zagen dat de versuikering vaker optrad bij diabetes.

Veel mensen met diabetes type 2 krijgen zenuwschade aan hun handen of voeten. Dit maakt bewegen een stuk lastiger. Uit onderzoek van de universiteit van Maastricht blijkt dat mensen met diabetes type 2 minder spierkracht hebben en anders lopen. Ook degenen zonder zenuwschade,