Hoe gaan ouders en kind met elkaar om?

Soort:Leven met diabetes
Projectnr:2009.11.013
Status:Afgerond
Onderzoeker:Dr. E.E. Hartman
Kosten:€ 43.047

Bij jonge kinderen met diabetes zijn de ouders verantwoordelijk voor de behandeling. Zij meten de bloedsuiker en bepalen en dienen de benodigde dosis insuline toe. Er is nog weinig over bekend wat dit doet met de relatie tussen ouder en kind. Onderzoekers uit Tilburg ontwikkelden een methode om dit nauwkeurig te bekijken.

De onderzoekers filmden ouders van jonge kinderen (0-7 jaar) met diabetes tijdens het vingerprikken en bij de maaltijden. Dit zijn momenten die belangrijk en vervelend kunnen zijn voor kinderen met diabetes en hun ouders.

Methode

De onderzoekers hielden bij wat er op die momenten gebeurde. Op basis daarvan ontwikkelden ze een manier om de omgang tussen ouders en hun jonge kinderen met diabetes te bekijken en meten. Een van de ontdekkingen is dat een hogere bloedsuikerwaarde samen lijkt te gaan met een heftigere reactie op de vingerprik.

Beter ingesteld

De onderzoeksresultaten geven belangrijke aanknopingspunten voor betere behandeling van diabetes. Een volgende stap is bekijken hoe de omgang tussen ouders en kinderen zo te verbeteren is dat de kinderen beter ingesteld worden.

Meehelpen aan een beter leven met diabetes?

Help mee, maak meer onderzoek mogelijk, voor een beter leven met diabetes!

Uw hulp is hard nodig. Steun onderzoek naar een betere behandeling.

Meer resultaten over leven met diabetes

Mensen met diabetes hebben vaak last van vervelende gevoelens zoals depressieve of angstige gevoelens of stressvolle gevoelens die te maken hebben met hun diabetes. Onderzoekers van de Universiteit van Tilburg hebben nu laten zien dat het volgen van groepssessies helpt. Bij die sessies staat het aanleren van mindfulness centraal, waarbij de focus ligt op het aanleren van de aandacht vestigen op het hier en nu.

Veel jongeren met diabetes type 1 hebben het emotioneel zwaar. Maar hoeveel van hen eigenlijk? En hoe zit het met hun ouders? Heeft het effect op hun diabetes? Als we dit weten, kunnen we uitzoeken hoe we deze families het beste kunnen helpen.

Hoe eet je gezond met diabetes? Een belangrijke vraag, want voeding heeft veel invloed op je gezondheid. Het Diabetes Fonds maakt mogelijk dat wetenschappers een voedingsrichtlijn maakten en regelmatig updaten.

Mensen met diabetes type 1 zijn vaak chronisch vermoeid. Helpt een bepaalde gedragstherapie tegen de vermoeidheid?

Wandelen is goed, zeker voor mensen met diabetes. Maar hoe goed is het eigenlijk? Voorkomt het ook nare gevolgen van diabetes? Wat betekent het voor je medicijnen? Kun je met diabetes ook de Vierdaagse lopen?

Om die vragen te beantwoorden volgde Prof. dr. Maria Hopman 30 mensen met diabetes die in 2012 de Nijmeegse Vierdaagse liepen.