Op zoek naar alternatieven voor weefselmonsters

Soort:Diabetes type 2
Projectnr:2001.11.014
Status:Afgerond
Onderzoeker:Prof. dr. J.A. Maassen
Kosten:€ 45.000

Onderzoek naar diabetes wordt vaak gedaan met kleine stukjes weefsel van patiënten. Kun je die proeven ook doen met bindweefselcellen die je op minder belastende manier verkrijgt en in het laboratorium vermenigvuldigt?

Ongevoeligheid van het lichaam voor insuline speelt een grote rol bij diabetes type 2. Om medisch-wetenschappelijk onderzoek te doen naar dit probleem, zijn kleine stukjes weefsel nodig van lever, spier en vetweefsel. Dat is niet zo makkelijk te krijgen. Dat maakt onderzoek moeilijk.

Een bepaald soort huidcellen, zogeheten ‘fibroblasten’, zijn makkelijk af te nemen met een klein huidprikje. Deze cellen kunnen vervolgens jarenlang in de reageerbuis worden vermenigvuldigd. Ze reageren ook op insuline.

In dit onderzoek is gekeken in hoeverre de insulinegevoeligheid van fibroblasten een afspiegeling is van de insulinegevoeligheid van spier-,  vet- en leverweefsel. Dit bleek niet het geval te zijn.

Wel ontdekten de onderzoekers bij dit onderzoek andere nuttige informatie. Opmerkelijk was dat fibroblasten bij mensen met overgewicht minder goed op insuline reageren dan bij mensen zonder overgewicht. Het bleek dat mensen met overgewicht een erfelijke factor hadden waardoor de cellen minder goed op insuline reageren. Een  vraag voor vervolgonderzoek is of dit kan bijdragen aan ontwikkeling van overgewicht.

Meer resultaten over diabetes type 2

Het doel van het PreventieConsult Cardiometabool risico (PC CMR) is de preventie van hart- en vaatziekten, diabetes en nierschade. Hoewel het programma al een tijdje beschikbaar is, wordt het nog niet door veel mensen gebruikt. Een belangrijke reden hiervoor is het gebrek aan vaste financiering.

Het doel van het PreventieConsult Cardiometabool risico (PC CMR) is de preventie van hart- en vaatziekten, diabetes en nierschade. Hoewel het programma al een tijdje beschikbaar is, wordt het nog niet door veel mensen gebruikt. Een belangrijke reden hiervoor is het gebrek aan vaste financiering.

Uit het onderzoek blijkt dat de bedrijfsarts niet de juiste manier is om met het PreventieConsult Cardiometabool Risico (CMR) risicogroepen voor diabetes type 2, nierziekten en hart- en vaatziekten te bereiken.

De Zorgstandaard Diabetes is een serie afspraken over wat goede diabetes zorg is. Voor het Nationaal Actieprogramma Diabetes hebben alle bij diabetes betrokken groepen verschillende activiteiten ondernomen om deze zorgstandaard in de praktijk te brengen. Onderzoekers uit Maastricht en Amsterdam hebben een voor- en nameting gedaan om te bekijken of het actieprogramma effect heeft gehad.

Bij overgewicht raakt het vetweefsel licht ontstoken. Daardoor reageert het lichaam minder goed op insuline, waardoor de bloedsuiker te hoog blijft. Kunnen we daar wat aan doen?