Spiercellen rol bij het ontstaan van diabetes type 2

Soort:Diabetes type 2
Projectnr:2004.00.059
Status:Afgerond
Onderzoeker:Dr. P. Schrauwen
Kosten:€ 205.308

Spieren hebben een grote invloed op de suikerstofwisseling. Bij diabetes type 2 nemen de spieren minder goed glucose op uit het bloed. Dit onderzoek toont voor het eerst aan dat de mini-energiecentrales (‘mitochondriën’) van de spiercellen niet goed meer werken bij mensen met diabetes type 2.

De mitochondrien werkten maar liefst op dertig procent minder kracht dan normaal.

Ook bleek dit het geval bij mensen met een verhoogde kans op diabetes, zoals familieleden van mensen met diabetes type 2. Kennelijk zijn de energiecentrales een belangrijke schakel in het krijgen van diabetes type 2. Dit geeft aanknopingspunten voor het voorkomen en behandelen van diabetes.

Wat betekent dit voor mensen met diabetes type 2 of mensen met een hogere kans daarop? Schrauwen: "Dit onderzoek benadrukt weer eens het belang van genoeg lichaamsbeweging. We weten namelijk dat beweging de werking van de mitochondriën verbetert en daarmee de suikerstofwisseling verbetert. Deze verbetering treedt op ongeacht of er daling is van het lichaamsgewicht.”

Het onderzoek is gedaan door de onderzoeksgroep van dr. Patrick Schrauwen, dr. Matthijs Hesselink en collega's van de Universiteit Maastricht, met geld van het Diabetes Fonds. Schrauwen ontving een internationale prijs voor zijn onderzoek.

Meer resultaten over diabetes type 2

De Zorgstandaard Diabetes is een serie afspraken over wat goede diabetes zorg is. Voor het Nationaal Actieprogramma Diabetes hebben alle bij diabetes betrokken groepen verschillende activiteiten ondernomen om deze zorgstandaard in de praktijk te brengen. Onderzoekers uit Maastricht en Amsterdam hebben een voor- en nameting gedaan om te bekijken of het actieprogramma effect heeft gehad.

Bij overgewicht raakt het vetweefsel licht ontstoken. Daardoor reageert het lichaam minder goed op insuline, waardoor de bloedsuiker te hoog blijft. Kunnen we daar wat aan doen?

Ons lichaam heeft wit en bruin vet. Het bruine vet is nuttig, want het verbrandt suikers en vetten. Onderzoekers willen bruin vet actiever maken, als nieuw soort behandeling voor mensen met diabetes type 2.

Ouders spelen een belangrijke rol in de gezondheid van hun kind. Maar gewoonten in een gezin zijn moeilijk om zomaar te veranderen. Hoe kun je ongezonde gewoonten bijsturen?

Deze onderzoekers hebben onlangs aangetoond dat verstoring van het dag-nachtritme bij veel mensen leidt tot overgewicht en diabetes type 2. Ze gaan nu verder bekijken of dat ligt aan onze biologische klok in de hersenen.