Collecte

Jaarlijks helpen ruim 25.000 vrijwilligers mee aan de collecte van het Diabetes Fonds. Zij zijn voor ons onmisbaar. Omdat het onderzoek naar de genezing van diabetes betaald wordt met de opbrengst van de collecte. Helpt u ons ook mee?