Resultaten over diabetes type 2

Het doel van het PreventieConsult Cardiometabool risico (PC CMR) is de preventie van hart- en vaatziekten, diabetes en nierschade. Hoewel het programma al een tijdje beschikbaar is, wordt het nog niet door veel mensen gebruikt. Een belangrijke reden hiervoor is het gebrek aan vaste financiering.

Het doel van het PreventieConsult Cardiometabool risico (PC CMR) is de preventie van hart- en vaatziekten, diabetes en nierschade. Hoewel het programma al een tijdje beschikbaar is, wordt het nog niet door veel mensen gebruikt. Een belangrijke reden hiervoor is het gebrek aan vaste financiering.

Uit het onderzoek blijkt dat de bedrijfsarts niet de juiste manier is om met het PreventieConsult Cardiometabool Risico (CMR) risicogroepen voor diabetes type 2, nierziekten en hart- en vaatziekten te bereiken.

De Zorgstandaard Diabetes is een serie afspraken over wat goede diabetes zorg is. Voor het Nationaal Actieprogramma Diabetes hebben alle bij diabetes betrokken groepen verschillende activiteiten ondernomen om deze zorgstandaard in de praktijk te brengen. Onderzoekers uit Maastricht en Amsterdam hebben een voor- en nameting gedaan om te bekijken of het actieprogramma effect heeft gehad.

Hindostanen hebben vaker diabetes type 2 dan mensen van Europese afkomst. Bovendien krijgen ze al op jongere leeftijd diabetes. Ze zijn op dat moment gemiddeld ook slanker dan Europeanen die diabetes krijgen. Ook krijgen Hindostanen vaker te maken met de gevolgen van diabetes. Leidse onderzoekers hebben nu ontdekt dat dat komt door verschillen in het soort lichaamsvet.

Steeds meer mensen hebben hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol en suikerwaarden in het bloed. Dit zogeheten metabool syndroom is vaak het voorstadium van diabetes type 2. Onderzoekers wilden weten of kinderen misschien al heel vroeg aanleg daarvoor oplopen: tijdens de zwangerschap.

Dit onderzoek laat opnieuw zien dat vetweefsel een belangrijke rol speelt in het ontstaan van diabetes type 2. Onderzoekers uit Maastricht tonen met hun resultaten aan dat afvallen belangrijk is in de behandeling van diabetes type 2.

Mensen met diabetes type 2 zijn minder gevoelig geworden voor het hormoon insuline. We wisten al dat te veel lichaamsvet niet gezond is. Onderzoekers van het UMC St. Radboud bekeken een stofje dat uit het lichaamsvet komt. Het blijkt dat dit stofje, caspase-1, ervoor zorgt dat het lichaam minder gevoelig wordt voor insuline.

Veel stofjes beïnvloeden hoe gevoelig ons lichaam is voor insuline. Eén zo’n stofje is SCD-1. Onderzoekers van de Universiteit van Maastricht ontdekten dat mensen met diabetes type 2 weinig SCD-1 hebben. Dat was een onverwacht resultaat.

Mensen met diabetes type 2 die medicijnen moeten nemen, beginnen vaak met metformine om hun bloedsuiker te verlagen. Helaas werkt metformine niet even goed bij iedereen. Wetenschappers van het UMC in Leiden kwamen erachter dat bepaalde genen invloed hebben op hoe metformine werkt in ons lichaam.

Diabetes type 2 kan in de familie zitten, omdat de aanleg ervoor erfelijk is. Veel mensen met diabetes hebben overgewicht, waarvoor de aanleg óók erfelijk is. Maar de erfelijke genen voor diabetes type 2 en overgewicht zijn wel verschillend. In dit onderzoek is ontdekt om welke genen het gaat.

Wat er precies gebeurt in het lichaam bij diabetes type 2 is deels nog een raadsel. Maar onderzoekers hebben nu in ieder geval weer een puzzelstukje gevonden: ze toonden aan dat een speciaal stofje de ontsteking van de vetcellen vermindert. Ontsteking speelt een rol bij het ontstaan van diabetes type 2. Ook verbeterde de insulinegevoeligheid. Ze zagen dit bij muizen.

Bepaalde onderdeeltjes van cellen in het lichaam, de mitochondriën, werken vaak minder goed bij mensen met diabetes type 2. De onderzoekers dachten dat een bepaald eiwit, SIRT3, een rol hierin speelt. Maar de resultaten lieten wat anders zien.

Bij diabetes type 2 kan het lichaam minder goed suiker opnemen uit het bloed. Want het is ongevoelig voor insuline. Vooral de spieren hebben hier last van. Een bepaald stofje, de microRNA’s, spelen hier een rol in. In dit onderzoek is gekeken welke microRNA’s dat precies zijn.

Bij mensen van Surinaams-Hindostaanse afkomst komt diabetes type 2 erg veel voor. Ze hebben ook een hoger risico op diabetes en hart- en vaatziekten. Vaak worden Surinaams-Hindostaanse baby’s geboren met een laag gewicht, maar met relatief veel lichaamsvet. Kinderen met een laag geboortegewicht hebben later een hogere kans op diabetes en hart- en vaatziekten. Uit dit onderzoek blijkt dat wat de moeders eten tijdens de zwangerschap hier misschien invloed op heeft.

Ernstig overgewicht is de belangrijke risicofactor voor diabetes type 2. Overgewicht ontstaat als iemand meer eet dan dat hij verbrandt. Hoeveel je eet, oftewel je eetgedrag, wordt onder andere bepaald door de aanleg van hersengebieden in de vroege jeugd. Die vroege aanleg heeft de rest van je leven invloed op je gedrag.

De laatste jaren is duidelijk geworden dat een onderdeel van de hersenen, de hypothalamus, belangrijk is voor de stofwisseling van glucose in de lever. In dit onderzoek is gekeken hoe dit precies gebeurt in de hypothalamus.

Mensen met diabetes type 2 hebben een verstoorde stofwisseling, waardoor de energiehuishouding in het lichaam uit evenwicht raakt. Vaak hebben mensen met diabetes type 2 slecht werkende verbranding in de lichaamscellen. In dit onderzoek is uitgezocht of die verminderde werking de oorzaak of juist het gevolg is van de verminderde gevoeligheid voor insuline, die kenmerkend is voor mensen met diabetes type 2.

Dit onderzoek heeft gekeken naar overgewicht, diabetes type 2 en de rol van dopamine. Dopamine is een bepaalde stof die gemaakt wordt in de hersenen. In het onderzoek bleek dat dopamine veel invloed heeft op gewicht en de gevoeligheid voor insuline. Wanneer dopamine zijn werk niet goed kan doen in het lichaam, heeft iemand meer kans op overgewicht en diabetes type 2.

Mensen met diabetes type 2 met ernstig overgewicht kunnen geopereerd worden, waarbij een deel van de darm wordt verwijderd. Na deze operatie worden veel mensen verrassend genoeg meteen gevoeliger voor insuline. Onderzoekers hebben ontdekt dat het stofje Fam3D daar een rol bij speelt.