Voor vrijwilligers

De jaarlijkse collecte is de belangrijkste bron van inkomsten. Alleen met de hulp van ruim 30.000 vrijwilligers is de organisatie ervan mogelijk. Zonder vrijwilligers kan het Diabetes Fonds niet bestaan. Wij kunnen dus niet zonder uw hulp. Daarvoor onze hartelijke dank! Hier vindt u handige informatie en hulpmiddelen om de organisatie van de collecte zo makkelijk (en leuk!) mogelijk te maken.