Disclaimer

Het Diabetes Fonds betracht grote zorg en inspanning om deze website accuraat en actueel te houden. Niettemin kan het Diabetes Fonds hieromtrent geen absolute garanties bieden. Gebruik van de website is geheel voor eigen risico. De inhoud is slechts van informatieve aard en geen vervangingsmiddel voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen altijd uw arts.

De informatie op de website is niet meer dan een hulpmiddel om recente medische kennis, ontwikkelingen en inzichten beter te kunnen begrijpen. In geen geval kan het Diabetes Fonds en zijn medewerkers en/of in opdracht van het Diabetes Fonds uitvoerende ondernemingen, aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen.  

De adviezen in het onderdeel Recepten zijn gebaseerd op de officiële evidence-based ‘Voedingsrichtlijn voor diabetes type 1 en 2’ van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) uit 2010. Dat betekent dat alle adviezen hun basis hebben in actueel degelijk wetenschappelijk voedingsonderzoek. De richtlijn is opgesteld vanuit een grondig literatuuronderzoek door de Vrije Universiteit in Amsterdam (VU), mogelijk gemaakt door het Diabetes Fonds.
Geadviseerd hebben de stichting Diabetes and Nutrition Organization (DNO) en de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD). De volgende diëtisten werken mee aan advies en beoordeling van de recepten op geschiktheid voor mensen met diabetes: Sara van Grootel, en Leonie Goezinnen.

Wij gebruiken als bron altijd diverse medische boeken, wetenschappelijke artikelen en officiële richtlijnen. Het is toegestaan om voor een werkstuk een deel van de informatie over te nemen met bronvermelding. De bron is dan Diabetes Fonds en publicatiedatum is dit jaar.

Indien men na kennisname van het Diabetes Fonds reageert met enige informatie, zoals opmerkingen, suggesties en dergelijke, zal het Diabetes Fonds deze informatie als openbaar gemaakt beschouwen. 

Het Diabetes Fonds respecteert uw onvoorwaardelijke recht op privacy. Het Diabetes Fonds biedt bezoekers van deze website de mogelijkheid tot het verzoek om aanpassing van persoonsgegevens uit de database of het verzoek tot stopzetting van toekomstige informatieverzending. Uw reactie kunt u zenden naar: 

Diabetes Fonds, Stationsplein 139, 3818 LE Amersfoort, of via info@diabetesfonds.nl.

Formulieren op deze site vragen soms om vrijwillige contactinformatie van gebruikers die gebruikt wordt voor het verzenden van informatie of om contact op te nemen. 

Het Diabetes Fonds aanvaardt geen aansprakelijkheid m.b.t. links naar andere sites, publieke prikborden, forums, nieuwsgroepen, chatboxen, e.d.  Hoewel deze links zorgvuldig worden geselecteerd, kan het Diabetes Fonds of zijn medewerkers niet verantwoordelijk worden gehouden voor het privacybeleid of de inhoud van deze websites.