Privacy-verklaring

Persoonsgegevens

Het Diabetes Fonds respecteert uw onvoorwaardelijke recht op privacy en zal dan ook zorgvuldig met de door u verstrekte persoonsgegevens omgaan. Het Diabetes Fonds onderschrijft de Privacy-code van de DDMA en is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder meldingsnummer m1498201.

Formulieren op deze site vragen soms om vrijwillige contactinformatie van gebruikers. Wij gebruiken deze gegevens om uw aanvraag van informatie, deelname aan acties of aanmelding als vrijwilliger te registreren en te verwerken.  Indien u bezwaar heeft daarna informatie te ontvangen en/of anderzijds benaderd te worden door het Diabetes Fonds (over ontwikkelingen op het gebied van diabetes en over (acties van) het Diabetes Fonds) dan kunt u dat aangeven.

Uw gegevens worden niet verstrekt (lees verkocht, verhuurd, weggegeven) aan derden.

Webbezoek en zoekopdrachten

Wanneer u onze website bezoekt en/of zoekt op onze site dan worden de technische kenmerken van uw opvragingen bijgehouden door middel van logfiles en cookies. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gebruikt. Wij herleiden deze gegevens niet tot uw persoon. Deze gegevens gebruiken wij om de prestaties van onze site en inspanningen te verbeteren.

Webanalyse

Het Diabetes Fonds kan gebruik maken van een webanalyse-service die wordt aangeboden door een externe partij. Deze service maakt gebruik van cookies om het Diabetes Fonds te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.  De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw ip-adres) wordt overgebracht naar en door de externe partij opgeslagen op servers. Deze gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor gebruik door het Diabetes Fonds en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Deze externe partij mag deze informatie aan derden verschaffen alleen indien deze hiertoe wettelijk wordt verplicht. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door de webanalyse-service op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. U kunt zich hier afmelden.

Nieuwsbrieven

Wanneer u zich aan- of afmeldt voor een van onze e-mailnieuwsbrieven, dan worden de technische kenmerken van uw mutatie samen met uw e-mailadres gedurende enkele maanden bewaard. Uw e-mailadres wordt daarnaast uitsluitend ten behoeve van de toezending van de betreffende nieuwsbrief gedurende de volledige looptijd van uw abonnement in de abonneelijst bewaard. Het staat u vrij voor uw abonnement een e-mailadres te gebruiken dat niet tot uw persoon kan worden herleid. U kunt zich te allen tijde afmelden voor elk van onze nieuwsbrieven, op een redelijke manier die onderaan elke editie van de betreffende nieuwsbrief staat vermeld. Wanneer u er niet in slaagt zich op deze manier af te melden, dan zullen wij u bij uitzondering na ontvangst van een daartoe verzoek van de abonneelijst verwijderen.

Contactformulieren en e-mail

Wanneer u een contact-, aanmeld- of informatieformulier op een van onze websites invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van backupprocedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden bewaard.