Oude kleding - shutterstock Nomad Soul

Heb je oude kleding over? Ook hiermee kun je helpen! De Stichting KOVAMO zamelt met kledingcontainers en huis-aan-huis gebruikte kleding in. 

Kovamo verkoopt de kleding in Oost-Europa. De opbrengst gaat naar het Diabetes Fonds.

Bekijk de lijst met alle inzameldata en gemeenten.