Dit diner organiseren kan natuurlijk altijd, want alle opbrengsten voor onderzoek zijn meer dan welkom. Maar wil je ook kans maken op de mooie prijzen, dan gelden onderstaande voorwaarden.

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ‘Organiseer een diner’ van het Diabetes Fonds, Stationsplein 139, 3818 LE Amersfoort.

2. Deze winactie start op 3 december 2015 en eindigt op 17 januari 2016

3. Deelname aan ‘Organiseer een diner’ is mogelijk voor iedereen die ouder is dan 16 jaar en woonachtig is in Nederland en geschiedt door het bestellen van de diner-box.

4. Het Diabetes Fonds stelt per winnaar 1 van de volgende prijzen ter beschikking: een lunch in Gordons Blushing Blaricum of een van de 5 sets kookboeken met daarin: 'Miljuschka’s Food Trucks' (van 24Kitchen chef Miljuschka), 'Zoals Alleen Oma Dat Kan' (van 24Kitchen chef Danny) en 'Ik ben niet van suiker' (van Gordon).

5. Het Diabetes Fonds behoudt zich het recht voor om de prijzen te vervangen door andere prijzen die min of meer gelijkwaardig zijn aan de huidige prijzen. De nieuwe prijs zal in dat geval zo spoedig mogelijk op de website worden geplaatst.

6. Aan het einde van de actie zullen onder de deelnemers van ‘Organiseer een diner’ die meer dan 100 euro hebben opgehaald middels een enkelvoudige aselecte steekproef de winnaars worden geselecteerd.

7. De winnaars zullen binnen 7 dagen na de trekking worden geïnformeerd via het e-mailadres dat de deelnemer heeft ingevuld.

8. De prijs zal binnen 30 dagen na de trekking in het bezit worden gesteld van de winnaars. De namen van de winnaars kunnen eventueel worden gepubliceerd in uitingen van het Diabetes Fonds.

9. De gegevens van de deelnemers worden vastgelegd in een bestand door het Diabetes Fonds. Het doel van het bestand is om je op de hoogte te houden over activiteiten van de het Diabetes Fonds. Indien je geen prijs stelt op deze informatie, of wanneer je jouw toestemming wilt intrekken voor de toezending van informatie naar uw e-mail adres, kunt je dit schriftelijk kenbaar maken aan: Diabetes Fonds, Stationsplein 139, 3818 LE Amersfoort, onder vermelding van “Wbp”. Onze reguliere e-mails bevatten altijd een afmeldlink, wil je geen mail meer van ons ontvangen dan kun je je ook hier afmelden. Of neem contact met ons op via (033) 462 20 55 of info@diabetesfonds.nl.”

10. Het Diabetes Fonds behoudt zich het recht voor om ‘Organiseer een diner’ eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Hiervan zal mededeling worden gedaan op de website.

11. Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken ‘Organiseer een diner’ kunnen van deelname worden uitgesloten.

12. Door deelname aan ‘Organiseer een diner’ verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande Actievoorwaarden.

13. Voor vragen of klachten over deze winactie kun je rechtstreeks contact opnemen met het Diabetes Fonds..

Ja, ik bestel een diner-box 

Naar ‘Organiseer een diner’