Coronavirus afgebeeld als virusdeeltje. Shutterstock - Corona Borealis Studio

Het coronavirus zorgt voor een moeilijke en onzekere tijd. Daarom heeft Nederland strenge en noodzakelijke maatregelen genomen, om de verspreiding van het virus te beperken. Het RIVM ziet mensen met diabetes als een kwetsbare groep. Wat betekent dit? We snappen dat je veel vragen hebt. Op basis van de meest actuele informatie proberen we je vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

In dit artikel houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom corona en diabetes. We vertrouwen hierbij op de kennis en kunde van (bio)medische specialisten en volgen het advies van het RIVM.

De kans om besmet te raken met het coronavirus is voor iemand met diabetes net zo groot als voor mensen zonder diabetes. Wel is het zo dat mensen met diabetes kwetsbaarder zijn voor de klachten door het virus, als ze besmet zijn. Dit is net als bij besmetting met de ‘gewone’ griep.

Mensen met diabetes horen bij de kwetsbare groep

Het RIVM ziet mensen met diabetes (ongeacht welk type) als kwetsbare personen in relatie tot het coronavirus. Dit betekent dat zij meer risico lopen op ernstige gevolgen van het virus. Ze hebben dezelfde klachten als mensen zonder diabetes, maar de gevolgen van deze klachten kunnen dus ernstiger zijn. Hierbij gaat het vooral om mensen met een moeizame glucoseregulatie, of mensen die al een verzwakte gezondheid hebben door bestaande complicaties, zoals hart- en vaatziekten. Ook een hogere leeftijd maakt je kwetsbaarder voor de gevolgen van het virus.

Het advies van het RIVM aan mensen uit de kwetsbare groep is: blijf thuis en probeer zoveel mogelijk contact met anderen te voorkomen.

Probeer je bloedglucose zo goed mogelijk te regelen

Voor iemand met diabetes is het in deze tijd extra verstandig om je bloedsuiker zo goed mogelijk te regelen. Zo houd je de kwetsbaarheid zo beperkt mogelijk. Het helpt hierbij om genoeg te bewegen en gezond te eten, stress te beperken en goed te slapen.

Er zijn aanwijzingen dat hoge bloedglucosewaardes de werking van het afweersysteem belemmeren. Dat is één van de redenen dat mensen met diabetes een verhoogde gevoeligheid hebben voor infecties. Het is daarom belangrijk om de bloedsuiker zo goed mogelijk te regelen, maar er is geen reden om veel zorgen te hebben. Het is zeker niet zo dat het afweersysteem niet meer werkt. Daarnaast zullen de meeste mensen met diabetes gewoon 'restloos' herstellen van een infectie.

Overleg zo nodig met je zorgverlener als je ziek bent

Als je ziek bent, werkt insuline minder goed. Hierdoor is de bloedsuikerregulatie moeilijker. De bloedsuiker gaat omhoog als je de dosis van je medicijnen of insuline niet verhoogt. Gebruik je medicatie voor je diabetes en merk je dat je bloedglucose hoger wordt? Overleg dan met je huisarts of praktijkondersteuner. 

Deel je ervaringen met anderen

Veel mensen hebben vragen over de risico’s van diabetes bij het coronavirus. Vanuit het Diabetes Fonds zijn we aangesloten bij het initiatief van Diabeter om door middel van een webinar zoveel mogelijk informatie te delen. De experts zeggen dat er vooral nog heel veel onzeker is en sporen je aan vooral je eigen vragen en afwegingen met anderen te delen, om zo op een goede manier invulling te geven aan deze lastige situatie.

Meer informatie

Er komen veel vragen binnen bij het Diabetes Fonds over de gevolgen van het coronavirus voor mensen met diabetes. We legden ze voor aan prof. dr. Hanno Pijl van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Lees het artikel en houd ook de website van het RIVM in de gaten voor actuele updates.

Laatste update van dit artikel: 26 maart 2020