Brochures voor zorgverleners

Het is niet meer mogelijk om voor je praktijk gedrukte exemplaren van de hernieuwde brochure 'Lekker en gezond eten met diabetes' gebaseerd op de NDF Voedingsrichtlijn Diabetes 2020 te bestellen. Cliënten kunnen nog steeds de brochure gratis aanvragen per e-mail. Verwijs ze door naar diabetesfonds.nl/voedingsbrochure.

Losse brochure per e-mail?

Bestel gratis