12 MEI 2017

Vanaf 16 mei kunnen leden van de Tweede Kamer ervaring opdoen met een nieuwe vergaderopstelling tijdens commissiedebatten in de Troelstrazaal. Er wordt een duidelijkere scheiding gemaakt tussen de regering en volksvertegenwoordigers. Daarnaast blijven sprekers staan, zoals ook tijdens plenaire debatten het geval is.

Het doel van de nieuwe opstelling is volgens het bestuur om vergaderingen en debatten levendiger, interactiever en dualistischer te maken. Waar Kamerleden nu nog plaats moeten nemen in een stoel achter een halfronde tafel, komen zij vanaf volgende week tegenover elkaar te staan.

Staan in vakken

De Troelstrazaal krijgt een afzonderlijk ‘vak’ - een aparte tafel -  voor Kamerleden, bewindspersonen en de voorzitter en griffier van de commissie. Kamerleden en bewindspersonen voeren staand het woord achter een spreekgestoelte dat midden in ieder ‘vak’ staat.

Vervolg op debat sportbegroting

De proef met de andere vergaderopstelling is een vervolg op een experiment van onder andere SP-kamerlid Michiel van Nispen. Eind 2016 organiseerde hij samen met een aantal collega-woordvoerders een debat over de sportbegroting dat deels staand werd uitgevoerd door minister Edith Schippers en Kamerleden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De proef duurt in ieder geval tot het zomerreces. Daarna volgt een evaluatie.

Europees kampioen zitten

Nederland is Europees kampioen zitten. Werknemers zitten gemiddeld meer dan 7 uur per werkdag. Het Diabetes Fonds voert met het speerpunt ‘Gezonder Leven’ een actief beleid om minder zitten in het bedrijfsleven te stimuleren en juicht het initiatief van de Tweede Kamer daarom toe.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief 'Minder zitten op het werk' voor inspiratie en tips om je werknemers te stimuleren vaker van hun stoel af te komen.