10 FEB 2014

Vanaf 1 januari 2014 hoeft een periodieke schenking aan een goed doel niet meer via de notaris geregeld te worden, maar kan het via onderhandse akte. Hoe werkt het voortaan?

Een periodieke schenking is een structurele gift aan een goed doel (ANBI) die schriftelijk is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. De looptijd is minimaal vijf jaar. Het grote voordeel is dat uw gift volledig aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen, waardoor u al gauw tot de helft terug kunt krijgen van de belastingdienst. 

Wat is er nu veranderd?

Voorheen moest een schenkingsovereenkomst altijd opgesteld worden door de notaris. Vanaf 1 januari 2014 hoeft dat niet meer, het kan via een onderhandse schenkingsovereenkomst geregeld worden. Alleen bij schenkingen boven de 1000 euro geven wij er de voorkeur aan om dit via de notaris te regelen.
Het principe van een notariële en een onderhandse overeenkomst is verder hetzelfde. Zodra het goede doel en de schenker hem hebben ondertekend, is deze geldig en dient hij als bewijs voor de belastingdienst. Bij uw jaarlijkse belastingaangifte kunt u uw periodieke schenking opgeven bij de aftrekposten.

Zo vraagt u een schenkingsovereenkomst aan

Wilt u periodiek schenken, dan regelt het Diabetes Fonds voor u de schenkingsovereenkomst. Dit kan snel en eenvoudig met het online aanvraagformulier. Na verzending ontvangt u de conceptovereenkomst per e-mail. De overeenkomst wordt pas geldig zodra u deze heeft ondertekend. Er zijn verder geen kosten aan verbonden. 

Hebt u vragen?

Lees meer over schenken met belastingvoordeel.

Neem contact op met Lizeth van Steijn, tel. (033) 462 20 55 of l.vansteijn@diabetesfonds.nl, of kijk op veelgestelde vragen.

 

 

Jouw bijdrage heeft zin

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Jouw bijdrage heeft zin

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.