Hoe werkt de samen­werking met de VriendenLoterij?

We vroegen het Margriet, Hoofd Goede Doelen bij de VriendenLoterij en Hanneke Dessing, Directeur van het Diabetes Fonds.

Hoe werkt het eigenlijk precies als je meespeelt met de VriendenLoterij? Hoeveel geld komt daadwerkelijk bij goede doelen zoals het Diabetes Fonds terecht?

Margriet: "Mensen die kiezen om  voor het Diabetes Fonds mee te spelen noemen wij geoormerkte deelnemers. De helft van de kosten van hun lot gaat iedere maand naar het Diabetes Fonds. Deze deelnemers kiezen er om verschillende redenen voor om voor het Diabetes Fonds mee te spelen. Vaak zijn het mensen die zelf diabetes hebben of in hun omgeving met de chronische ziekte te maken hebben. Uiteraard willen zij kans maken op mooie prijzen, en op deze wijze steunen zij ook het Diabetes Fonds waardoor dit een win-win situatie oplevert."

Jullie hebben de Biobank als extra project gesteund. Wat is de Biobank precies?

Margriet: "Op dit moment krijgt lang niet iedereen met diabetes type 1 de behandeling die het beste aansluit bij de behoefte, terwijl dit wel belangrijk is om complicaties op afstand te houden. Het Diabetes Fonds gaf aan dat dat niet lukt, omdat diabetes type 1 een “black box” is. De ziekte pakt bij iedereen anders uit en ieder mens heeft dus eigenlijk een behandeling op maat nodig. Met de Biobank biedt het Diabetes Fonds de kans om anoniem lichaamsmateriaal (zoals bloed) van alle Nederlanders met diabetes type 1 te verenigen in een database, zodat veel meer duidelijk wordt over hoe diabetes verschilt van persoon tot persoon."

Waarom vonden jullie het belangrijk dat dit project gestart kon worden?

Margriet: "Door de Biobank komen er versneld oplossingen voor alle -naar schatting- 100.000 mensen met diabetes type 1; therapieën op maat waardoor deze mensen langer, gezonder en onbezorgder kunnen leven. Dankzij de loterijdeelnemers en de inspanningen van diabetespatiënten, hun behandelaren en onderzoekers."

HannekeWat spreekt jullie zo aan in de samenwerking met VriendenLoterij?

Hanneke: "De VriendenLoterij is voor ons al jaren een waardevolle partner. Voor deelnemers aan de loterij is het een leuke alternatieve manier om het Diabetes Fonds te kunnen steunen. Door hun bijdrage kunnen we heel veel extra onderzoeken mogelijk maken. Tegelijk biedt de loterij ons ook andere kansen. Zo participeren we komend jaar in het succesvolle programma Centraal Medisch Centrum, waardoor we bij een grote doelgroep meer bekendheid kunnen geven aan diabetes. Dat maakt de samenwerking echt uniek."

Hoe besteedt het Diabetes Fonds het geld van de VriendenLoterij deelnemers?     

Hanneke: "Het Diabetes Fonds heeft verschillende onderzoeksprogramma’s lopen, waarvan een belangrijk programma gericht is op de genezing van Diabetes type 1. De bijdrage van de VriendenLoterij  gaat voor een groot deel naar dit onderzoek, dat o.a. wordt gedaan door prof. Eelco de Koning en prof. Bart Roep, beiden verbonden aan het LUMC in Leiden. Daarnaast hebben we verschillende malen een bijdrage ontvangen voor een specifiek project, zoals bijvoorbeeld de Biobank waar Margriet al over vertelde."

Financiert het Diabetes Fonds alleen onderzoek, of nog meer?

Hanneke: "Onderzoek is wel het allerbelangrijkste om onze missie, een toekomst zonder diabetes, te realiseren. Maar dat doen we ook op andere manieren. Binnen ons speerpunt ‘Gezonder Leven’ werken we samen met andere partijen, zoals overheid en bedrijfsleven, hard aan het realiseren van een gezondere omgeving. Zodat mensen minder verleid worden tot een ongezonde leefstijl. Daarmee willen we de groei van het aantal mensen met diabetes type 2 remmen, want bij type 2 is een ongezonde leefstijl een belangrijke oorzaak."

Speel mee en steun diabetesonderzoek

Meespelen voor het Diabetes Fonds? Zo maak je zelf kans op mooie prijzen! 

Meespelen voor het Diabetes Fonds? Zo maak je zelf kans op mooie prijzen!