Het Diabetes Fonds zoekt mensen met ervaring met diabetes type 2 die kritisch meedenken over de financiering van onderzoek. Kun jij de stem van mensen met diabetes vertegenwoordigen?

Het Diabetes Fonds werkt aan genezing van diabetes. En aan een gezond leven zonder dagelijkse zorgen over diabetes en complicaties. Dit doen we onder andere door wetenschappelijk onderzoek naar diabetes te financieren. Maar hoe bepalen we welk onderzoek geld krijgt? Hierbij helpen de Maatschappelijke Adviesraad (MAR) en de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR). De MAR richt zich vooral op de relevantie en uitvoerbaarheid voor de patiënt en de WAR richt zich op de wetenschappelijke kwaliteit.

Voor het verwoorden van de stem van mensen met diabetes zoeken wij nieuwe leden voor de MAR. In deze raad zitten mensen die weten hoe het is om te leven met diabetes. Dit zijn mensen die zelf diabetes hebben of hun naasten zoals een partner of ouder.

De ideale kandidaat:

  • heeft ervaring met diabetes type 2 (heeft zelf diabetes of heeft een naaste met diabetes)
  • kan de individuele ervaring met diabetes overstijgen en de volledige diabetes patiëntengroep vertegenwoordigen
  • heeft een positieve, onpartijdige grondhouding
  • beschikt over goede communicatieve en vergadervaardigheden
  • beheerst de Engelse taal goed

Kerntaak

Leden geven vanuit de eigen ervaringsdeskundigheid het Diabetes Fonds advies bij het bekostigen van onderzoek en het bewaken van de voortgang van onderzoeksprojecten. Ook kun je gevraagd worden om mee te denken over campagnes van het Diabetes Fonds.

Invulling van de functie

Per jaar zijn er circa 2-3 vergaderingen en gemiddeld zal het werk ongeveer 1 à 2 uur per maand in beslag nemen. Veel communicatie gaat per e-mail en per telefoon. Reiskosten worden vergoed.

Selectieprocedure

Om tot een gebalanceerde samenstelling te komen, zal er een selectie worden gemaakt van potentiële kandidaten. Op dit moment zoeken we alleen mensen met ervaring met diabetes type 2. De selectie zal gebeuren op basis van de achtergrond van de kandidaten. Vervolgens zal er een gesprek plaatsvinden met twee leden van het team Kennis en Innovatie.

Aanmelden

Is jouw belangstelling gewekt? Dan ontvangen wij graag een aanmelding met motivatie en achtergrond per e-mail op het adres research@diabetesfonds.nl. Voor informatie kun je contact opnemen met Frieda van der Jagt, f.vanderjagt@diabetesfonds.nl.