Wat is het Beste Diabetesidee?

Mensen bedenken vaak zelf hele nuttige oplossingen voor de problemen die ze ervaren. Het Beste Diabetesidee is een laagdrempelig subsidieprogramma waarmee het Diabetes Fonds wil helpen om die oplossingen breder beschikbaar te maken. Iedereen met een goed diabetesidee kan meedoen. Mensen met diabetes, ouders van kinderen met diabetes, zorgverleners, maatschappelijke organisaties, bedrijven of onderzoekers die kennis willen vertalen naar bruikbare toepassingen. Het belangrijkste is dat het idee de gezondheid of kwaliteit van leven van mensen met diabetes op korte termijn verbetert en dat de aanvrager het idee zelf kan realiseren.

Ontstaan en waarom?

Impact is het kernwoord bij alles wat het Diabetes Fonds doet. Wat betekenen de investeringen en activiteiten uiteindelijk voor mensen met diabetes? Vandaar de missie van het Diabetes Fonds: iedereen vrij van diabetes.

Het Diabetes Fonds was altijd al een financier van wetenschappelijk onderzoek. Sinds 2015 investeert het Fonds ook in innovatie. Denk hierbij aan toepassingsgericht onderzoek en innovatieve bedrijven. Maar ook aan gebruikersinnovatie, waar het Beste Diabetesidee op is gericht. In al deze activiteiten stellen we ons voortdurend de vraag: wat draagt dit bij aan de missie? Daarom willen we nu het Beste Diabetesidee evalueren.

Vier edities

Er zijn in totaal vier edities van het Beste Diabetesidee georganiseerd (2016, 2017, 2019 en 2021). In 2023 vindt de vijfde plaats. In 2016 en 2017 werden de winnaars door het publiek gekozen op basis van een vrij eenvoudige aanvraag.

Vanaf 2019 is een aantal fundamentele veranderingen doorgevoerd, zoals een getrapte aanvraag, het gebruik van het business model canvas voor aanvragen en een jurybeoordeling. Het is nog onduidelijk wat hiervan het effect is geweest. De twaalf winnaars van eerder edities zijn terug te vinden op de website.

Doel van de evaluatie

Het Diabetes Fonds wil graag inzicht krijgen in de impact van het Beste Diabetesidee en in de redenen om te blijven investeren in dit programma.

Onderzoeksvraag

Welke impact bereikt het Diabetes Fonds met het Beste Diabetesidee?

a) Hoeveel mensen ondervinden een effect van de ideeën?

b) Welk effect ervaren zij? Hoe verandert hun kwaliteit van leven?

Je operationaliseert hiervoor begrippen zoals impact en kwaliteit van leven. In de beantwoording van de vragen kun je onderscheid maken naar het type aanvrager, de editie van het programma, de doelgroep van het idee, of andere relevante variabelen.

Je aanpak zal bestaan uit interviews met projectleiders, intermediaire gebruikers en mensen met diabetes (eindgebruikers).

Als een idee een heel groot bereik heeft (gehad), kun je van vragenlijsten gebruik maken. Je concrete aanpak zal meestal kwalitatief zijn en afhankelijk van het type idee dat je onderzoekt.

Profiel

Je doet een universitaire opleiding op het gebied van gezondheid, beleid, innovatie, strategie of management. In je opleiding heb je handvatten aangeleerd om kwalitatief evaluatie-onderzoek op te zetten en uit te voeren. Daar wil je nu werk van maken. Je kunt zelfstandig werken, mede omdat je de juiste hulpvragen aan je begeleider weet te stellen. Verder wil je graag veel leren over hoe een gezondheidsfonds maatschappelijke verandering probeert te realiseren.

Solliciteren?

Herken je jezelf in dit profiel? Stuur dan een e-mail met een korte motivatie naar r.nahuis@diabetesfonds.nl. De startdatum bepalen we na de gesprekken.