Euromunten uit de collectebus

Na de collecte rest nog de financiële afwikkeling. Doe dit zo spoedig mogelijk. Het liefst voor 1 december.

Nadat het geld  met zijn tweeën geteld is en het afdrachtformulier volledig ingevuld en ondertekend is door beiden, kan het geld afgestort worden. Om de financiële afwikkeling ook bij ons op kantoor goed en snel te kunnen verwerken, vragen wij je om alleen af te storten, met behulp van de afstortinstructie bij één van onderstaande banken:

Als laatste stuur je alle documenten in de retourenvelop op naar het Diabetes Fonds:

 De collecte is klaar. Hartelijk dank voor jouw inzet en natuurlijk die van alle andere vrijwilligers!