De landelijke collecte in 2021 is van 1 t/m 6 november. 
De definitieve opbrengst in 2020 was € 715.000