Het PPS-programma Immunologie moet bijdragen aan het in balans brengen van het afweersysteem bij verschillende ziekten.

De financiering is bedoeld voor ziekte-overstijgende PPS-aanvragen die impact hebben op verschillende patiëntengroepen waarbij de afweer uit balans is. Uiteindelijk wordt een nieuw consortium opgericht: een duurzame samenwerking tussen bedrijven, onderzoeks-/ kennisinstellingen en gezondheidsfondsen.

Procedure

De oproep is uitgezet via de Nederlandse Vereniging voor Immunologie (NVVI). Details over de procedure zijn te vinden in de programmabeschrijving

Deadline vooraanvragen: call gesloten

Voorindieningen voor dit PPS-programma kunnen enkel plaatsvinden via de NVVI. De NVVI heeft kwartiermakers geselecteerd in de acht UMC’s van Nederland.

Meer informatie

Vragen over de regeling of de voorwaarden kunnen gesteld worden aan Laila El Aziz, via Aziz@health-holland.com of 070-495440.