Een programma met als doel om de overgang van preklinisch naar klinisch onderzoek te versnellen.

Het Diabetes Fonds bundelt de krachten met de SGF, ZonMw en de topsector Life Sciences & Health (LSH) om samen translationeel onderzoek te stimuleren. Er kunnen gaan aanvragen meer worden ingediend. De aanvragen zijn op dit moment in de beoordelingsfase.

Doelstelling programma

Het uiteindelijke doel van wetenschappelijk onderzoek is dat het leidt tot concrete verbeteringen in de praktijk. Het programma ‘Translationeel Onderzoek’ is bedoeld om de overgang van preklinisch naar klinisch onderzoek te versnellen. Qua onderwerpen behelst het programma de volle breedte van het medisch -, preventie - en zorgonderzoek. Dit betekent dat de term ‘klinisch’ ook een wat bredere invulling dan sec intramuraal geneeskundig kan krijgen. Het moet in ieder geval gaan om vertaling van preklinische onderzoeksresultaten (producten, behandelingen, procedures) naar onderzoek in mensen naar werkzaamheid of veiligheid van deze resultaten. Het programma is gericht op projecten in de laatste fase van translationeel onderzoek waarbij binnen 6 maanden een ‘first in man’ studie gestart kan worden. De doelstelling en de algemene criteria van het programma kunt u vinden in de volledige programmatekst.

Samenwerking

Er zullen projecten worden toegekend vanuit (1) ZonMw en (2) vanuit de topsector LSH via het uitvoerend bureau van de topsector LSH “Health~Holland”. Het Diabetes Fonds stelt €150.000 tot €300.000 per project beschikbaar, wat zal worden aangevuld door ZonMw of Health~Holland. Wij toetsen uw aanvraag op relevantie voor het Diabetes Fonds.

De criteria waar het diabetes onderzoek aan moet voldoen:

De onderstaande criteria passen binnen de ‘meer jaren beleidsvisie’ van het Diabetes Fonds:

 • Projectvoorstellen kunnen ingediend worden die passen binnen de kaders van de subsidieronde 2016 van het programma ‘Translationeel Onderzoek’ en gericht zijn op diabetes type 2.
 • Onderwerpen die buiten de doelen van het programma vallen, zijn:
  • Onderzoek naar leefstijl- en/of gedragsinterventies waarbij het onderzoek primair is gericht op de verandering van gedrag of leefstijl van een persoon of een groep mensen.
  • Onderzoek dat primair is gericht op het voorkomen, behandelen of genezen van complicaties van diabetes type 2.
  • Onderzoek dat primair is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met diabetes type 2. 
 • Deelname van bedrijven om de doorontwikkeling naar markttoepassingen te versnellen wordt aangemoedigd.

  Wanneer u niet zeker weet of uw aanvraag past binnen onze criteria, neem dan contact met ons op.

Matchmaking

Voorafgaand aan de deadline voor de projectideeën wordt een matchmaking-event georganiseerd als onderdeel van een ZonMw themamiddag over Publiek-Private Samenwerking. Deze bijeenkomst vindt plaats op 3 maart 2016 in Utrecht. Op dit event hebben wetenschap, MKB, Health~Holland, ZonMw, patiënten(vertegenwoordigers) en gezondheidsfondsen de kans elkaar te ontmoeten om zo tot een nog beter projectidee te komen.