Veelgestelde vragen en antwoorden over schenken met belastingvoordeel.

Wat zijn de voorwaarden voor periodiek schenken?

Hoe regel ik een periodieke schenkingsovereenkomst?

Wat is het voordeel van notarieel of periodiek schenken?

Wat zijn de voorwaarden voor het beëindigen van een periodieke schenking?

Hoe kan ik belasting terugvragen?

Waarom moet ik ook gegevens van mijn partner invullen?

Wanneer moet een schenkingsovereenkomst via de notaris geregeld worden en wanneer niet?

Hoe lang duurt het verwerken van een schenkingsovereenkomst?

Kan ik het bedrag dat ik dit jaar al geschonken heb, verrekenen met mijn periodieke schenking?

Staat je vraag er niet bij?

Neem dan contact op met Merlene van der Vaart , tel. (033) 303 2060 of m.vandervaart@diabetesfonds.nl

Wat zijn de voorwaarden voor periodiek schenken?

Je gift is een periodieke gift als

  • je de gift vastlegt in een schenkingsovereenkomst (dit kan een notariële akte zijn of een onderhandse schenkingsovereenkomst).
  • je voor een periode van minimaal vijf jaar een vast bedrag schenkt aan het goede doel in de overeenkomst
  • het goede doel aan wie je schenkt een ANBI status heeft

Hoe regel ik een periodieke schenkingsovereenkomst?

Het Diabetes Fonds kan deze schenkingsovereenkomst voor je regelen. Hiervoor hoef je alleen de schenkingsovereenkomst in te vullen. Hierop geef je onder andere aan welk bedrag je wilt schenken en in welke termijnen. Heb je een (fiscale) partner, dan is ook een handtekening van je partner nodig. Vervolgens stuur je het ondertekende formulier naar:

Diabetes Fonds
t.a.v. Carla Beemer
Antwoordnummer 1117
3800 WB Amersfoort.

Het Diabetes Fonds stelt een overeenkomst op in tweevoud, waarvan één exemplaar voor jou. Mocht de belastingdienst ernaar vragen dan moet je namelijk dit document kunnen overhandigen als bewijs.

Wat is het voordeel van periodiek schenken?

Het voordeel is dat de gift volledig aftrekbaar is van de belasting. Een normale gift is niet, of is slechts voor een klein deel aftrekbaar.

Afhankelijk van je inkomen, kun je tot de helft terugkrijgen van de belasting. Met de calculator kan je het voordeel zelf uitrekenen.
Het grote voordeel voor het Diabetes Fonds is dat we voor meerdere jaren op je steun kunnen rekenen. Dit geeft ons zekerheid in de financiële planning waardoor wij beter onderzoek op lange termijn kunnen financieren. Dat is in veel gevallen van beslissende betekenis!

Wat zijn de voorwaarden voor het beëindigen van een periodieke schenking?

Indien je een schenking voor 5 jaar bent overeengekomen, dan eindigt uw schenking automatisch na 5 jaar. Indien je voor onbepaalde tijd een schenkingsovereenkomst bent aangegaan, dan mag je de schenking na verloop van vijf jaarlijkse termijnen beëindigen.

In de volgende gevallen, mag je eerder stoppen dan na vijf jaar:

  • Overlijden van de schenker
  • Arbeidsongeschiktheid van de schenker;
  • Onvrijwillige werkeloosheid van de schenker;
  • Faillissement van de begunstigde ANBI;
  • Intrekking van de beschikking algemeen nut beogende instelling (ANBI) bij de begunstigde (relevant voor de inkomstenbelastingaftrek).

Hoe kan ik belasting terugvragen?

Om te profiteren van het belastingvoordeel moet je wel belastingaangifte doen. Op het aangifteformulier kun je bij ‘aftrekposten giften' onder het kopje ‘periodieke giften’ je schenkingsbijdragen over het hele jaar opgeven, zoals vastgelegd in de schenkingsovereenkomst. Let op! Bewaar de schenkingsovereenkomst goed. De belastingdienst kan hiernaar vragen. Bij de aangifte dien je het transactienummer te vermelden.

Waarom moet ik ook gegevens van mijn partner invullen?

Dit heeft te maken met fiscaal partnerschap. Had je een jaar lang een fiscale partner? Tel dan de aftrekbare gewone giften van jezelf en je fiscale partner bij elkaar op. Om de drempel te berekenen tel je de drempelinkomens van jezelf en je fiscale partner ook bij elkaar op. Het aftrekbare bedrag kun je onderling verdelen zoals je dat wilt, als het totaal maar 100% is.

Wanneer moet een schenkingsovereenkomst via de notaris geregeld worden en wanneer niet?

Voorheen moest een schenkingsovereenkomst altijd opgesteld worden door de notaris. Vanaf 1 januari 2014 hoeft dat niet meer, het kan via een onderhandse schenkingsovereenkomst geregeld worden. Dit is een overeenkomst tussen het goede doel en de schenker. In principe gelden dezelfde regels als bij een notariële schenking, behalve dat de tussenkomst van de notaris niet meer nodig is.

Je kunt een schenkingsovereenkomst eenvoudig regelen via het Diabetes Fonds. Hiervoor hoef je alleen de schenkingsovereenkomst in te vullen.

In sommige gevallen geven wij er de voorkeur aan om de periodieke schenking via de notaris te regelen. Namelijk:

  • bij schenkingen boven de 1000 euro per jaar;
  • wanneer je meerdere goede doelen in één akte wilt opnemen.

Dit biedt voor beide partijen meer zekerheid.

Hoe lang duurt het verwerken van de schenkingsovereenkomst?

Vanaf het moment dat we de schenkingsovereenkomst van je ontvangen hebben, duurt het opstellen van de overeenkomst ongeveer 4 weken.

Kan ik het bedrag dat ik dit jaar al geschonken heb, verrekenen met mijn periodieke schenking?

Alleen giften die gedaan zijn ná de overeenkomstdatum (de datum dat de schenkingsovereenkomst bekrachtigd is), kun je meetellen als periodieke gift. Alle giften die je eerder dat jaar gedaan hebt, maar voorafgaand aan de overeenkomstdatum, kun je helaas niet meetellen als periodieke gift.

Wanneer je al periodiek het Diabetes Fonds steunt, dan kunnen we je huidige toezegging uiteraard stopzetten met ingang van de periodieke schenking.

 

Download de brochure

Bekijk de brochure geven met voordeel.
Heb je een vraag? Neem contact op met Merlene van der Vaart, tel. (033) 303 2060 of via m.vandervaart@diabetesfonds.nl

Bekijk de brochure geven met voordeel.
Heb je een vraag? Neem contact op met Merlene van der Vaart, tel. (033) 303 2060 of via m.vandervaart@diabetesfonds.nl

Download de brochure

Bekijk de brochure geven met voordeel.
Heb je een vraag? Neem contact op met Merlene van der Vaart, tel. (033) 303 2060 of via m.vandervaart@diabetesfonds.nl

Bekijk de brochure geven met voordeel.
Heb je een vraag? Neem contact op met Merlene van der Vaart, tel. (033) 303 2060 of via m.vandervaart@diabetesfonds.nl