Hoe gaat het met jongeren met diabetes type 1?

Veel jongeren met diabetes type 1 hebben het emotioneel zwaar. Maar hoeveel van hen eigenlijk? En komt het door hun diabetes? Dat is uitgezocht in dit onderzoek, om jongeren beter te kunnen helpen.

Diabetes type 1 is altijd vervelend, maar voor tieners al helemaal. Hormonen maken het dagelijkse leven lastig en je hebt bovendien wel andere dingen aan je hoofd. Het is dus niet verwonderlijk dat veel tieners kampen met emotionele problemen, zoals somberheid en angst. Dat maakt het voor de jongeren en hun familie extra moeilijk om goed om te gaan met diabetes.

In buitenlands onderzoek hebben jongeren met diabetes extra veel emotionele problemen. Hoe zit dat in Nederland? Aan dit Diabetes LEAP-onderzoek deden 171 jongeren met diabetes type 1 mee in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Ook 149 ouders deden mee. 

Vaak al eerder problemen

In het jaar dat voorafging aan de studie hadden 24 van de jongeren (dat is 14 procent van de onderzochte groep) minstens één angst- of stemmingsstoornis. De helft van hen had dat ook al eerder. Slechts 1 op de 3 heeft daar toen contact over gehad met een zorgverlener.

Van de 147 jongeren die in het voorgaande jaar géén problemen hadden, hadden er 25 (17 procent) die wel eerder in hun leven. Minder dan de helft heeft daarover toen contact gehad met een zorgverlener. 

Komt niet door bloedsuiker

Wat het onderzoek ook duidelijk maakte: hoe meer stress en zorgen rond diabetes, hoe meer angst- en depressieklachten de jongeren hebben. Dat staat los van de kenmerken van ouders en van hun bloedsuikerwaarden. > Meer over de resulaten en de reactie van de onderzoeker

Onderzoeksinformatie

Projectnr: 2013.81.1645
Status: Lopend
Onderzoeker: Dr. G.M. Nefs
Kosten: € 275.000