Landelijke registratie van mensen met diabetes type 1

Hoeveel kinderen en volwassenen in Nederland hebben diabetes type 1? Welke complicaties hebben deze mensen, en wat voor behandeling krijgen ze? Verschillende partijen verzamelen de komende jaren deze informatie over mensen met diabetes type 1, met als doel betere diabeteszorg.

Met een landelijke registratie kunnen naast verbetering van de zorg ook andere ontwikkelingen van de grond komen. Met de informatie in de registratie kan bepaald worden of een bepaalde innovatie toegevoegde waarde heeft boven bestaande middelen. Om op die manier de kwaliteit van leven van mensen te verbeteren. Ook wordt deelname aan een registratie genoemd als een van de kwaliteitscriteria voor insulinepomptherapie.

Kinderen en volwassen

De gegevens van zowel kinderen als volwassenen met diabetes type 1 worden opgenomen in de registratie. De onderzoekers willen de basis (diagnose)gegevens van alle kinderen met diabetes verzamelen. Hierbij borduren ze voort op de gegevens die verzameld zijn met het landelijke registratiesysteem de ‘Pediatrische Diabetes Registratie.NL’. De data van de mensen met diabetes worden ingevoerd in een online programma. De nieuwe registratie heet 'Dutch Pediatric and Adult Registration of Diabetes' (DPARD).

Toekomst

Om de kwaliteitsregistratie structureel te kunnen uitvoeren, is geld nodig voor langere tijd. De onderzoekers gaan hiervoor gesprekken opstarten met zorgverzekeraars.

Dit onderzoek is mogelijk dankzij een bijdrage die het Diabetes Fonds ontving van de VriendenLoterij.

 

Jouw bijdrage heeft zin

Maak meer onderzoek naar diabetes mogelijk.

Maak meer onderzoek naar diabetes mogelijk.