Nieuwe therapie met carnitine

Niet iedereen met diabetes type 2 is hetzelfde. Daarom zal ook niet voor iedereen dezelfde behandeling werken. Met deze gedachte willen onderzoekers in Maastricht een nieuwe therapie met carnitine onderzoeken. 

Mensen met diabetes type 2 zijn minder gevoelig voor insuline. Een behandeling met carnitine zou de insulinegevoeligheid kunnen verbeteren. Maar dan alleen bij mensen die een laag carnitinegehalte hebben.

Nieuwe methode

Carnitine is een voedingssupplement, dat een belangrijke rol speelt bij de stofwisseling. Tot nu toe was het moeilijk om het carnitinegehalte bij mensen vast te stellen. In Maastricht hebben ze ontdekt dat dit via een MRI-scan kan.

Behandeling

In dit onderzoek gaan ze kijken of deze behandeling met carnitine werkt. Hoeveel mensen gebruik kunnen maken van deze behandeling is nog onduidelijk. Waarschijnlijk zal tussen de 20 en 40% van de mensen met diabetes type 2 een laag carnitinegehalte hebben.

Dit project wordt gefinancierd in samenwerking met Health Holland (overheidsinstantie die samenwerking tussen wetenschap en bedrijven wil stimuleren).

Jouw bijdrage heeft zin

Maak meer onderzoek naar diabetes mogelijk.

Maak meer onderzoek naar diabetes mogelijk.

Onderzoeksinformatie

Projectnr: 2016.00.1875
Status: Lopend
Onderzoeker: dr. V.B. Schrauwen-Hinderling
Kosten: € 150.000

Jouw bijdrage heeft zin

Maak meer onderzoek naar diabetes mogelijk.

Maak meer onderzoek naar diabetes mogelijk.