Diabetes type 2 en slapen afbeelding shutterstock

Mensen die onregelmatig slapen hebben een grotere kans op diabetes type 2. Onderzocht wordt waarom dat zo is en of regelmatiger slapen de bloedsuiker weer kan verlagen.  

Uit onderzoek blijkt dat ruim de helft van de volwassenen te weinig en onregelmatig slaapt, met grote verschillen tussen week- en weekenddagen. Dit vergroot de kans op het krijgen van diabetes.In dit onderzoek wordt onderzocht waarom dit zo is. Daarna wordt gekeken of bij mensen met diabetes de bloedsuiker hoger is als ze onregelmatig slapen, en of die verbetert als mensen weer regelmatiger gaan slapen.

Zevenduizend mensen

De onderzoeker kijkt hiervoor naar gegevens van 7.000 mensen met en zonder diabetes type 2. Deze gegevens gaan over hun slaapritme, medicatie en beweging, maar ook over hoeveel buikvet ze hebben en welke darmbacteriën. Ze onderzoekt met deze gegevens hoe het komt dat onregelmatig slapen de kans op diabetes type 2 vergroot. Daarnaast kijkt ze of mensen met diabetes hogere bloedsuikers hebben als ze onregelmatig slapen.

Behandeling

Uit de 7.000 mensen worden daarna 70 mensen gekozen die een onregelmatig slaapritme hebben en een verhoogde bloedsuikerspiegel. Deze worden verdeeld in een onderzoeksgroep en een vergelijkingsgroep. De vergelijkingsgroep krijgt gebruikelijke zorg. De andere groep ondergaat een 12 weken durende behandeling om meer regelmatig te gaan slapen.

Lichttherapie

De behandeling is een combinatie van 30 minuten lichttherapie in de ochtend en het dragen van een lichtblokkerende bril in de avond. Ook krijgen deelnemers de opdracht om ieder weekend 15 minuten eerder op te staan dan het weekend ervoor, totdat ze even laat opstaan als door de week. Van alle drie de behandelingen is afzonderlijk gebleken dat ze helpen om slaap meer regelmatig te maken. Nu wordt gekeken of ze alle drie samen helpen regelmatiger te slapen en daarmee de bloedsuiker te verlagen.

Slapend

De resultaten uit dit onderzoek zullen laten zien waarom onregelmatig slapen de bloedsuiker verhoogt en de kans op diabetes type 2 vergroot. Daarnaast zal blijken of de onderzochte behandeling helpt om diabetes type 2 te voorkomen of bij diabetes je bloedsuiker te verlagen. Want zou het niet mooi zijn om al slapend je bloedsuikerspiegel te kunnen verlagen?

 

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.