Verkalken bloedvaten bij diabetes - Shutterstock Rocketclips, Inc.

Mensen met diabetes krijgen vaker hart- en herseninfarcten dan normaal. Dit komt doordat hun aderen sneller verkalken. Maar hoe komt dat?

Zelfs een tijdelijke periode van hoge bloedsuikers geeft mensen met diabetes vele jaren later toch nog een verhoogde kans op aderverkalking. Het lijkt erop dat de bloedvaten onthouden dat er even te veel suiker in het bloed is geweest, en daar last van hebben.

Goed geheugen

Dit onderzoek bij muizen moet duidelijk maken hoe het komt dat bloedvaten zo’n goed geheugen hebben. Daarbij kijkt de onderzoeker naar een bepaald soort afweercel die een belangrijke rol speelt bij aderverkalking: de macrofaag.

Agressieve cellen

Op macrofagen zit een soort ontvangertje voor hoge bloedsuikers. Misschien gaan de macrofagen zich na een overdosis hoge bloedsuiker blijvend anders gedragen. Misschien worden ze ‘agressiever’ en versnellen ze daardoor aderverkalking. Als we weten hoe het werkt, kunnen we er hopelijk wat tegen doen.

Jouw bijdrage heeft zin

Maak meer onderzoek mogelijk naar de complicaties van diabetes.