Bijdrage NDF Professor Lamberts­prijs: Herstel­cirkel in de Wijk

De eerste NDF Professor Lambertsprijs is in maart 2018 toegekend aan het project Herstelcirkel in de Wijk. Hierbij gaat een groep mensen met diabetes type 2 een jaar lang aan de slag om blijvend hun aandoening te keren. De prijs is mogelijk gemaakt door het Diabetes Fonds en DVN.

Herstelcirkel in de wijk is een samenwerking van mensen met diabetes type 2 in dezelfde wijk. Zij werken gedurende minimaal een jaar via voeding, beweging en ontspanning aan het blijvend omkeren van hun aandoening. Het hoofddoel van de Herstelcirkel is om nieuw gedrag aan te leren, waardoor zelfsturing, energie en geluk groeien.

Onder begeleiding van Leefkrachtcoach

Een Herstelcirkel bestaat uit 20 deelnemers, begeleid door een ’Leefkrachtcoach’. De controles met eigen huisarts en praktijkondersteuner worden hierdoor sterk verminderd. Ze blijven medisch gezien wel eindverantwoordelijk voor de zorg. De deelnemers geven aan hun zorgverleners driemaandelijks hun glucose, gewicht en bloeddruk door.

Eigen regie

De deelnemers nemen zelf de regie, opdat de veranderingen in leefstijl blijvend zijn. De groep helpt gewoonten te doorbreken en steunen elkaar. Deelnemers doen door en met elkaar kennis en vaardigheden op en stimuleren elkaar in hun gewenste verandering. De ondersteunende groepswerking kan veel betekenen, en werkt voor sommigen zelfs beter om te komen tot echte gedragsverandering dan een afspraak bij de huisarts of praktijkondersteuner.

NDF Professor Lambertsprijs

De prijs is in 2017 ingesteld door de Nederlandse Diabetes Federatie als eerbetoon aan voormalig NDF-voorzitter prof. dr. Steven Lamberts. Het gaat om een tweejaarlijkse prijs met een bedrag van € 5.000, voor een initiatief dat het verschil maakt voor mensen met diabetes. Hiervoor stellen het Diabetes Fonds en Diabetesvereniging Nederland ieder € 2.500 beschikbaar. Deze eerste NDF Professor Lambertsprijs is uitgereikt tijdens het Nationale Diabetes Dag-congres op 16 maart 2018.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.

Foto: Mandy Godbehear / Shutterstock.com