Biobank voor sneller oplossingen voor diabetes type 1

Nu krijgt lang niet iedereen met diabetes type 1 de optimale behandeling. Terwijl die zo belangrijk is om de complicaties op afstand te houden. Dat lukt niet, omdat diabetes type 1 een black box is. De ziekte pakt bij iedereen anders uit en ieder mens heeft dus eigenlijk behandeling én onderzoek op maat nodig. De sleutel tot oplossingen is een database die gezondheidsgegevens van patiënten koppelt aan bio-informatie.

Het Diabetes Fonds gaat samen met artsen, wetenschappers en patiënten de black box kraken. Naast betere behandelingen op maat, versnelt de database met ‘biobank’ innovatief wetenschappelijk onderzoek naar genezing van diabetes type 1, de ultieme droom van iedere patiënt. Het Diabetes Fonds verwacht dat het lukt om de database – met anonieme gegevens – binnen twee jaar gevuld te hebben.

We bouwen voort op de ervaringen van kinderdiabetescentra die in het afgelopen jaar een landelijke database hebben gevuld met gezondheidsgegevens van kinderen met type 1 diabetes. Gegevens van volwassenen komen erbij en bio-informatie.

Er komt ook een aparte website met de mogelijkheid om je aan te melden als patiënt of als belangstellende om op de hoogte te blijven. Op deze site komt ook doorlopend nieuws over diabetes type 1 en nieuwe bevindingen die voortvloeien uit de database. Ook kunnen mensen met diabetes en bijvoorbeeld ouders met elkaar in gesprek en ervaringen uitwisselen.

Dit onderzoek wordt mogelijk gemaakt met steun van de VriendenLoterij. Het Diabetes Fonds is daarnaast in gesprek met andere (diabetes)organisaties om een gezamenlijke biobank en registratie op te zetten en zo de kosten voor het opzetten en onderhouden te delen.

Onderzoeksinformatie

Projectnr: 2015.16.1856
Status: Lopend
Onderzoeker: Diabetes Fonds
Kosten: € 325.000