Jonge mensen met diabetes type 1 hebben gemiddeld minder goede bloedsuikers dan oudere mensen. Dit kan komen doordat hun diabeteszorg niet goed past bij hun dagelijks leven. Dr. Marleen Kunneman (LUMC) wil daar wat aan doen.

Een nieuwe opleiding of baan, je sociale leven, sporten ... Jongvolwassenen krijgen te maken met veel uitdagingen, en daarnaast blijft de zorg voor je diabetes áltijd een belangrijke rol spelen. Wat doen jonge mensen met diabetes type 1 precies om de diabeteszorg in hun leven in te passen? We weten hier heel weinig over. Dr. Marleen Kunneman onderzoekt dit.

Gesprekshulp ontwikkelen

Met een vragenlijst brengt de onderzoeker in kaart wat de ervaringen zijn van 500 jongvolwassenen met diabetes type 1, over hoe zij hun diabeteszorg combineren met het dagelijks leven. Samen met de jongvolwassenen (tussen de 18 en 30 jaar) maakt ze een gesprekshulp. Deze gesprekshulp kan jongvolwassenen en hun zorgverleners helpen bespreken wat zij doen om de diabeteszorg te laten passen in hun dagelijkse leven.

Catalogus die gedrag beschrijft

Verder gaat Kunneman samen met ervaringsdeskundigen een catalogus ontwikkelen. Deze catalogus beschrijft gedrag dat belangrijk is voor het passend maken van diabeteszorg in het leven van jongvolwassenen. De catalogus geeft bijvoorbeeld tips over hoe ze de diabeteszorg passend kunnen maken in hun eigen omgeving.

Behandelplan dat past

De uitkomsten van dit onderzoek kunnen jongvolwassenen met diabetes type 1 helpen om, samen met hun zorgverlener, een behandelplan te maken dat bij hen past. Een behandelplan dat nodig en gewenst is, én is uit te voeren in het dagelijkse leven.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.