Emotionele problemen bij jongeren met diabetes type 1

Veel jongeren met diabetes type 1 hebben het emotioneel zwaar. Maar hoeveel van hen eigenlijk? En komt het door hun diabetes? Dr. Giesje Nefs onderzocht dit met haar team om jongeren beter te kunnen helpen.

Diabetes type 1 is altijd vervelend, maar voor tieners al helemaal. Hormonen maken het dagelijkse leven lastig en je hebt bovendien wel andere dingen aan je hoofd. Het is dus niet verwonderlijk dat veel tieners kampen met emotionele problemen, zoals somberheid en angst. Dat maakt het voor jongeren en hun families extra moeilijk om goed om te gaan met diabetes.

Uit buitenlands onderzoek blijkt dat jongeren met diabetes veel emotionele problemen hebben. Hoe dat zit in Nederland onderzocht dr. Giesje Nefs met haar team. 199 jongeren met diabetes type 1 van 12 tot 18 jaar en 171 ouders deden mee aan dit Diabetes LEAP-onderzoek.

Komt niet door bloedsuiker

Eén op de vijf jongeren had in een periode van drie jaar minstens één keer te maken met een depressie of angststoornis. Eén op de drie jongeren werd doorverwezen naar specialistische zorg.

Wat het onderzoek ook duidelijk maakt: hoe meer stress en zorgen rond diabetes, hoe meer angst- en depressieklachten de jongeren hebben. Tegen de verwachtingen in vond Nefs geen relatie tussen angst- en depressieve klachten en feitelijke schommelingen in de bloedsuikerwaardes. Ook is er geen verband gevonden tussen depressie en angst bij ouders en de klachten van hun kinderen. 

Vragen naar de hulpvraag

Depressie en angststoornissen komen regelmatig voor bij jongeren. Daarom is het niet gek dat ze hiermee te maken krijgen. Het belangrijkste is dat ze erover blijven praten en hulp inschakelen als dat nodig is.

Toch blijkt uit het onderzoek dat jongeren lang niet altijd zelf hulp vragen. Zorgverleners moeten daarom meer vragen naar eerdere problemen en alert blijven op deze klachten. Om een gesprek hierover makkelijker te maken kunnen zij regelmatig een meting doen van deze klachten. Dat kan bijvoorbeeld met het psychosociaal 'dashboard' dat bij Diabeter is ontwikkeld. Daarmee kunnen metingen van emotionele problemen worden teruggekoppeld aan zowel de jongeren als de zorgverleners.

Verder is het verstandig om een psycholoog op te nemen in alle diabetes teams. Die moet dan wel kennis hebben van diabetes type 1.

Onderzoeksinformatie

Projectnr: 2013.81.1645
Status: Afgerond
Onderzoeker: Dr. G.M. Nefs
Kosten: € 261.391,48