Later risico op diabetes type 2 al verkleinen tijdens zwanger­schap

Kinderen van zwangere vrouwen met overgewicht en zwangerschapsdiabetes of diabetes type 2 hebben zelf later ook een grotere kans op diabetes type 2. Zo wordt de aanleg voor diabetes type 2 doorgegeven aan volgende generaties. Hoe voorkomen we dat?

In het eerste deel van het onderzoek bekijkt dr. Gaillard de invloed van het gewicht en bloedsuikers van de zwangere moeder op een mogelijk ontwikkeling van diabetes type 2 bij het kind. Ze doet dit in de Generation R studie, een grote studie onder 6.000 moeders en hun kinderen. Ze meet bij de deelnemende moeders en kinderen o.a. groei, gewicht, vet en de suikerstofwisseling.

Eerste resultaten

Uit de eerste resultaten blijkt dat overgewicht van de moeder bij aanvang van de zwangerschap nadelige gevolgen heeft voor haarzelf en haar kind op de korte en lange termijn. Meer dan haar gewichtstoename tijdens de zwangerschap. Hoe zwaarder de moeder is bij het begin van de zwangerschap, hoe meer kans op zwangerschapscomplicaties en overgewicht bij het kind. Ook blijkt dat bij moeders met hogere bloedsuikers (nog wel binnen normale waarden) vroeg in de zwangerschap er meer kans is op een te grote baby bij geboorte. De hogere bloedsuikers hebben ook invloed op de suikerstofwisseling van het kind.

Glykemische index

Uit het onderzoek blijkt ook dat voeding kan helpen om de nadelige invloed van een te zwaar gewicht bij de moeder tegen te gaan. Als de moeder snelle suikers vermijdt en producten eet met een lage  glykemische index, dan heeft ze betere bloedsuikers. Ze verkleint hiermee mogelijk het risico op zwangerschapscomplicaties en overgewicht bij het kind. 

Voedingsprogramma

In het tweede deel van het onderzoek ontwikkelt dr. Gaillard een voedingsprogramma voor 700 zwangere vrouwen. Zij krijgen tijdens een groepsbijeenkomst en in individuele gesprekken voedingsadviezen. Deze adviezen zijn gebaseerd op de resultaten van het eerste deel van het onderzoek.  

Het doel van dit onderzoek is om nieuwe voedingsprogramma's te ontwikkelen voor zwangere vrouwen die gericht zijn op het voorkomen van type 2 diabetes bij henzelf, hun kinderen en kleinkinderen.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.

Onderzoeksinformatie

Projectnr: 2017.81.002
Status: Lopend
Onderzoeker: dr. R. Gaillard
Kosten: € 275.000

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.