Zorgeloos met diabetes naar school, ook in het voortgezet onderwijs!

Leerlingen met diabetes in het voortgezet onderwijs hebben het zwaar en stuiten vaak op onbegrip. Stichting Zorgeloos met Diabetes naar School wil handvatten bieden aan zowel school, ouders als leerlingen om met elkaar een beter leerklimaat te creëren.

Het is bekend dat groeihormonen van jongeren de suikers ontregelen, daardoor is het lastig om te leren en presteren. Pubers zitten ook vaak slecht in hun vel en willen niet anders dan anders zijn. Daarom stellen ze alles in het werk om hun diabetes zo onzichtbaar mogelijk te maken of, erger nog, het compleet te negeren tijdens schooluren.
Een leerling met diabetes die het lef heeft om te vragen om aanpassingen, stuit vaak op onbekendheid en daardoor op onbegrip van medeleerlingen, schooldirectie en leerkrachten. Dit alles heeft nogal eens tot gevolg dat ze onderpresteren of dat het tot meer verzuim leidt dan nodig.

Van basisschool naar middelbare school

Afgelopen jaar heeft Stichting Zorgeloos met Diabetes naar School veel betekend voor het primair onderwijs door het ontwikkelen van heldere informatie, advies op maat en concrete hulpmiddelen voor scholen en ouders. De Stichting wil het komende jaar ook voor het voortgezet onderwijs handvatten bieden aan ouders, scholen en jongeren om bovenstaande problemen om te zetten in kansen.
Het project zal in samenwerking met ouders en jongeren eerst de knelpunten precies inventariseren, waarna oplossingen ontwikkeld worden met oog voor de verschillende behoeften van ouders, scholen en jongeren.

Knelpunten aanpakken

Hanneke Dessing, directeur van het Diabetes Fonds: 'We zien dit traject als een belangrijke stap om een aantal knelpunten binnen het voortgezet onderwijs aan te pakken met aandacht voor verschillende behoeften van betrokken partijen. Het sluit aan bij ons streven om te zorgen dat onderzoek tot concrete resultaten leidt, waar mensen met diabetes in de praktijk wat aan hebben. Het Diabetes Fonds heeft er daarom voor gekozen om dit project financieel te ondersteunen.'

Jouw bijdrage heeft zin

Maak meer onderzoek naar diabetes mogelijk.

Maak meer onderzoek naar diabetes mogelijk.