Foto Coby en Ansje

Cobie Wieringa (links op de foto) is in 1991 begonnen als collectant in Groningen, omdat een vriendin haar vroeg die een zoon heeft met diabetes type 1. In 1997 werd ze wijkhoofd en sinds 2004 was ze een van de zes collecteorganisatoren in Groningen. Die functie heeft ze tot 2017 uitgevoerd, de laatste jaren met steeds minder organisatoren. Het stokje van de collecteleiding heeft ze dit jaar overgedragen aan onder meer Ansje Bootsma (rechts op de foto).

Groningen is met ruim 450 collectanten al jarenlang een van de top collecteplaatsen van het Diabetes Fonds. Met afgelopen jaar een opbrengst van ruim € 26.000! Persoonlijk contact en zelf actief op zoek gaan naar collectanten werkt het beste. Dat is de tip die het team in Groningen heeft voor andere collecteorganisatoren in het land.

Bijzondere samenwerking

In 2006 reageerde een middelbare school toen de collecteorganisatie van Groningen een oproep voor nieuwe collectanten plaatste op de lokale vrijwilligerswebsite. Sindsdien collecteren leerlingen uit de derde klas van de Leon van Gelderschool voor het Diabetes Fonds. Cobie maakte de straatindeling en zo collecteren de leerlingen in die straten waar anders niet gelopen wordt. Voorafgaand aan het collecteren krijgen de leerlingen een les over collecteren. Enkele vrijwilligers geven hen een les over wat het betekent om diabetes te hebben. Ansje: “Zo maken we de leerlingen bewust van de noodzaak om geld in te zamelen voor onderzoek. We merken dat diabetes steeds bekender wordt. Vroeger waren er maar enkele leerlingen die iemand kenden met diabetes. Nu kent elke leerling wel iemand die het heeft.”

Voor Cobie wordt het afkicken dit jaar, want na 14 jaar zal ze de collecte niet meer organiseren. Wel blijft ze actief als wijkhoofd en collectant: “Er blijven altijd wijken waar we geen wijkhoofd hebben en straten waar niet gelopen wordt, dus die gaten vul ik zelf.”
Samen met twee andere vrijwilligers heeft Ansje in 2017 met Cobie meegewerkt in de collecteleiding. Ansje heeft sinds haar 8e diabetes type 1 en is schrijfster van het kinderboek ‘Mama heeft diabetes’. Daarvoor heeft ze afgelopen jaar de prijs voor ‘Het beste diabetesidee’ in ontvangst mogen nemen.

Iedereen vrij van diabetes, daar collecteren wij voor

Dit jaar collecteren we van 14 t/m 19 oktober. Doe je ook mee?

Dit jaar collecteren we van 14 t/m 19 oktober. Doe je ook mee?