Foto vrouw met continue glucosemeter op haar arm

Lang niet iedereen met diabetes type 1 krijgt een realtime continue glucosemeter (rtCGM, CGM) vergoed. Zijn er genoeg argumenten vanuit onderzoek om dat te veranderen? Het Diabetes Fonds verzamelde de actuele kennis.

Een realtime continue glucosemeter (rtCGM, ook wel kortweg CGM) is een sensor die vrijwel voortdurend de bloedsuiker meet vlak onder de huid. Zodra de bloedsuiker te hoog of te laag dreigt te worden, geeft hij tijdig een alarm. Een CGM-sensor wordt al enkele jaren vergoed voor vijf groepen mensen met diabetes. 

Waarom CGM niet voor iedereen vergoed?

Technologieën gaan snel vooruit, en bieden nieuwe mogelijkheden binnen de diabeteszorg. Veel mensen kijken daarom uit naar bredere vergoeding voor CGM. Daarover overlegt de Rondetafel Diabeteszorg met het Zorginstituut (ZIN), dat de overheid adviseert over vergoeding. Maar ZIN kan bredere vergoeding niet zomaar adviseren. Er is eerst bewijs nodig dat CGM de gezondheid van grote groepen mensen meer verbetert dan de huidige breed vergoede glucosemeters, met name de FreeStyle Libre (FSL). 

Resultaten uit recent onderzoek CGM

Om de Rondetafel Diabeteszorg en het Zorginstituut te ondersteunen, verzamelt het Diabetes Fonds actuele kennis vanuit de wetenschap. Hiervoor heeft het Diabetes Fonds twee vergelijkingen gemaakt op basis van wetenschappelijke literatuur: 

  • De eerste gaat over de nieuwste ontwikkelingen rond hybrid closed loop. Met sommige CGM-systemen is het immers mogelijk om de sensor en de pomp met elkaar te laten praten, voor betere behandelresultaten. 
  • De tweede gaat alleen over de voordelen van vooral de alarmfuncties van CGM ten opzichte van een FGM (flash glucosemeter, zoals de FSL).  

Hybrid closed loop versus open loop 

In deze inventarisatie van literatuur Hybrid closed loop) keek het Diabetes Fonds naar de vergelijking tussen hybrid closed loop en open loop. Hybrid closed loop en open loop zijn allebei behandelvormen met een sensor én een pomp.  
Het verschil is dat je bij open loop de pomp handmatig bedient na het aflezen van de glucosewaarde, terwijl dit bij hybrid closed loop automatisch gebeurt. Hybrid betekent dat nog wel handmatige invoer van maaltijdgegevens nodig is. Omdat er alleen nog maar hybrid closed loop-systemen op de markt zijn, wordt het woordje 'hybrid' vaak weggelaten. Een voorbeeld van een volledige closed loop is de Inreda-kunstalvleesklier (AP). 

CGM vergeleken met FGM

In deze inventarisatie van literatuur Continuous Glucose Monitoring) is gekeken naar de voordelen van CGM. Verschillende studies vergeleken het gebruik van een CGM met andere manieren van meten, zoals met flash glucosemeting. Daarbij scanden mensen zelf de sensor met reader of smartphone om de bloedsuiker te checken. 
De vergelijking gaat niet over specifieke merken, maar over de functies van de meer geavanceerde systemen. Denk bijvoorbeeld aan alarmen die een hypo voorspellen, of het realtime kunnen volgen van een familielid.

Keuze samen met behandelteam

Op basis van de vele onderzoeksresultaten beveelt het Diabetes Fonds aan om vergoeding van een rtCGM uit te breiden. Uit beide vergelijkingen komt naar voren dat CGM mensen kan helpen bij belangrijke behandeldoelen, vooral als CGM wordt gebruikt in een hybrid closed loop (HCL)-systeem.
Daarom vindt het Diabetes Fonds dat iemand met diabetes in overleg met het behandelteam moet kunnen kiezen voor een realtime continue glucosesensor of hybrid closed loop-systeem om persoonlijke behandeldoelen te halen. 

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Foto: Sensorvergoeding, fotograaf Kim Roufs