Foto Behandelen doe je zelf Shutterstock Alexander Raths 153078359

Gezond eten, regelmatig bewegen en op tijd je medicijnen nemen, zijn belangrijk voor de gezondheid van mensen met diabetes. Sommige mensen hebben moeite met zelfmanagement. Hoe kunnen zij op de juiste manier worden geholpen? Onderzoekers van het AMC zochten dit uit.

Artsen en praktijkondersteuners gaan er vaak vanuit dat iedereen informatie over diabetes zelfmanagement wel begrijpt. Maar dat is lang niet altijd het geval. Zeker niet bij mensen met een andere culturele achtergrond, weinig opleiding of ouderen. Wat kunnen zij anders doen om deze mensen goed te ondersteunen bij hun diabetes?

Belangrijkste conclusies

De onderzoekers observeerden vier huisartsen, vijf praktijkondersteuners en 31 patiënten tijdens een aantal consulten. Wat bleek? Patiënten weten eigenlijk niet wat diabetes zelfmanagement inhoudt en lijken niet geïnteresseerd in méér informatie. Artsen en praktijkondersteuners proberen zelfmanagement vooral te stimuleren door het geven en herhalen van informatie. Ze beschouwen deze patiënten vaak als ongemotiveerd.

Inleven en motiveren

De onderzoekers ontwikkelden een training waarbij zij de artsen en praktijkondersteuners een motiverende manier van praten leerden. Als zij zich inlevend en motiverend opstellen tijdens een consult, komen misverstanden sneller aan het licht en zijn de patiënten meer betrokken bij de behandeling van hun diabetes.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Onderzoeksinformatie

Projectnr: 2009.13.012
Status: Afgerond
Onderzoeker: Dr. M.L. Essink-Bot
Kosten: € 100.000

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.