De diabetesvriendelijke school

Stichting Zorgeloos met Diabetes naar School wil ouders van kinderen met diabetes type 1 handvatten en vaardigheden geven om met school in gesprek te gaan, voor een diabetesvriendelijke school.

Op een diabetesvriendelijke school krijgen leerlingen met diabetes passende zorg. Daardoor kunnen zij zorgeloos naar school gaan. In de afgelopen jaren zijn al producten ontwikkeld die ouders helpen om met de school in gesprek te gaan zoals de 'doe-het-samen'-gids in blik. Daarnaast heeft de stichting aangetoond dat diabeteszorg vanuit school geen gunst is, maar een recht. 

Inzet van ambassadeurs

De stichting hielp ook dit jaar lokale ambassadeurs om het gesprek met de beleidsmakers op scholen aan te gaan. Die ambassadeurs zijn vaak ouders die zich breder willen inzetten. Voor hen is een pakket ontwikkeld om op school diabetesvriendelijkheid te checken en te bevorderen. De producten zijn ook te downloaden: onder andere een diabetes zorgplan, brochures, voorbeeldbrieven, spreekbeurten en een checklist. Via een uitgebreide campagne op sociale media, diabetes tv, symposia en op scholen zelf is ‘de diabetesvriendelijke school’ verder aangemoedigd.

Veel partijen nodig

Vanaf het begin helpt de stichting ouders in hun gesprek met leerkrachten en zorgcoördinatoren op school. In het afgelopen jaar zijn daar producten bijgekomen voor alle verschillende partijen op school: leerkracht, intern begeleider, directeur, bestuur. Maar ook op bovenschools niveau is samengewerkt met ministeries, vakbonden, sectorraden en de regionale samenwerkingsverbanden van scholen. Een diabetesvriendelijke school heeft het zowel beleidsmatig als praktisch goed voor elkaar. Daar zijn al die partijen voor nodig.

Zorgeloos naar school

Met dit project heeft de stichting meer scholen gestimuleerd om goed voorbereid te zijn op (toekomstige) leerlingen met diabetes. Zo wordt het steeds vanzelfsprekender dat leerlingen met diabetes zorgeloos naar school gaan.

Doe een eenmalige gift

Ook met een eenmalig bedrag steun je oplossingen voor diabetes en de gevolgen ervan.

Ook met een eenmalig bedrag steun je oplossingen voor diabetes en de gevolgen ervan.

Onderzoeksinformatie

Projectnr: 2019.18.001
Status: Afgerond
Onderzoeker: Lydia Braakman
Kosten: € 11.500

Doe een eenmalige gift

Ook met een eenmalig bedrag steun je oplossingen voor diabetes en de gevolgen ervan.

Ook met een eenmalig bedrag steun je oplossingen voor diabetes en de gevolgen ervan.