Jongeren met diabetes type 1 - de verschillen tussen jongens en meisjes

Omgaan met hun ziekte vraagt veel van jongeren met diabetes type 1, en dat heeft invloed op hun emotionele en sociale ontwikkeling. Dit uit zich verschillend bij jongens en meisjes. Wat zijn die verschillen precies, en wat betekent dat voor hun behandeling? 

Er gebeurt veel in het leven van jongeren tussen de 10 en 22 jaar: hun lichaam verandert, ze gaan nieuwe vriendschappen aan, de relatie met hun ouders wordt anders en ze vormen hun identiteit. In dit project bekeken onderzoekers Maartje de Wit en Giesje Nefs de verschillen tussen jongens en meisjes met diabetes type 1 op het gebied van emotionele en sociale ontwikkeling. Ook keken ze hoe rekening kan worden gehouden met deze verschillen in begeleiding en behandeling.  

Genderpatronen in de diabeteszorg 

De Wit en Nefs ontdekten een aantal genderpatronen in de diabeteszorg. Zo ervaren jongeren verschillende problemen rondom hun diabetes. Jongens worstelen sneller met het vragen en krijgen van begrip uit hun omgeving. Terwijl meisjes sneller een gevoel van falen bij hoge en lage glucoses ervaren. 
Zorgverleners zagen gender vooral terug in de communicatie met jongeren. Zo merkten ze dat meisjes meestal wat makkelijker praatten over emoties dan jongens. Kinderdiabeteszorg die focust op direct praten over diabeteservaringen sluit daarom niet altijd goed aan bij wat sommige jongeren nodig hebben. En er kwam naar voren dat sommige jongeren de voorkeur hadden voor een mannelijke of vrouwelijke zorgverlener.  
Ook in de thuissituatie, waar het grootste deel van de diabeteszorg gebeurt, zagen de onderzoekers verschillen. In het gezin worden zorgtaken grotendeels door moeders opgepakt. Moeders leggen vaker een grotere nadruk op de diabeteszorg dan een jongere prettig vindt. Vaders staan vaker meer op afstand van de dagelijkse diabeteszorg.

Vernieuwend

Naast de gebruikelijke manieren van onderzoek doen, kwamen in dit project ook vernieuwende methoden aan bod. Zo werden blogs en vlogs van jongeren bekeken. Drie thema’s kwamen hierin steeds terug: de impact van diabetes type 1 op hun leven, de verstorende of verrijkende rol van diabetes in hun identiteitsvorming, en hun persoonlijke diabetesverhaal. Vooral meisjes deelden online over diabetes en de posts hadden vaak een 'vrouwelijke' stijl met bijvoorbeeld hartjes-emoticons.  

Materialen voor de diabeteszorg

Tenslotte is in het project gewerkt aan materialen voor de diabeteszorg. Hiervoor is een werksessie in 'co-creatie' met de jongeren georganiseerd. Samen met hen maakten de onderzoekers een poster en korte film met belangrijke gespreksonderwerpen. Zorgverleners kunnen die gebruiken om de begeleiding en behandeling aan te laten sluiten bij de leefwereld van de jongeren. Dit alles om te werken aan een meer persoongerichte zorg, dus zorg die zo goed mogelijk bij iemand past.  

Poster Luister naar mij 

In gesprek met 42 jongeren met diabetes type 1 kwamen acht belangrijke onderwerpen naar voren. Met de poster vragen de jongeren daar aandacht voor. (Klik op de afbeelding om te openen of te downloaden).

Luister naar mij, Kijk of ik, jongere met diabetes type 1, dit belangrijk vind

Film Typisch Diabetes

Deze film is gemaakt om het onbegrip onder jongeren met diabetes type 1 zichtbaar én bespreekbaar maken.

Het Diabetes Fonds heeft dit onderzoek samen met ZonMw gefinancierd. De officiële naam van dit onderzoeksproject is 'Let's talk about sex and gender!: Towards gender-sensitive care for psychological problems of young people with type 1 diabetes'

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk naar de genezing.

Maak meer onderzoek mogelijk naar de genezing.

Onderzoeksinformatie

Projectnr: 2020.24.001
Status: Afgerond
Onderzoeker: Dr. M. de Wit en dr. G.M. Nefs
Kosten: € 50.000

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk naar de genezing.

Maak meer onderzoek mogelijk naar de genezing.

Foto: Shutterstock: Monkey Business Images