4 JUL. 2018

In Nederland hebben 100.000 mensen ouder dan 20 jaar morbide obesitas. Deze vorm van overgewicht geeft een grote kans op het krijgen van diabetes type 2.

Honderdduizend volwassenen lijden aan morbide obesitas, een ernstige vorm van overgewicht. Dit blijkt uit nieuwe cijfers uit de Gezondheidsenquête en Leefstijlmonitor van het CBS en het RIVM. In deze monitor worden lengte en gewicht van de Nederlandse bevolking jaarlijks uitgevraagd in een enquête. De resultaten zijn nu voor het eerst uitgesplitst naar de drie klassen van obesitas. In totaal heeft 14 procent van de volwassen Nederlanders in 2017 een vorm van obesitas, ruim 2,5 keer meer dan begin jaren tachtig.

Grote kans op diabetes type 2

Obesitas is een belangrijke risicofactor voor het krijgen van diabetes type 2. Hoe meer overgewicht iemand heeft, hoe groter het risico. Bij morbide obesitas is dit risico 16 keer groter dan bij mensen zonder overgewicht. Zo’n 80% van de mensen met diabetes type 2 heeft dan ook overgewicht of obesitas.

Maatregelen en wetgeving

Het Diabetes Fonds maakt zich zorgen over de cijfers van het CBS en RIVM. Deze groep Nederlanders heeft een grote kans om diabetes type 2 te krijgen, of heeft de ziekte al. De suikerinname heeft direct en indirect invloed op deze trend. Mensen kunnen niet makkelijk de gezonde keuze maken, omdat veel producten te veel suiker bevatten. De voedingsindustrie slaagt er onvoldoende in om zelf het verschil te maken. Daarom pleit het Diabetes Fonds voor concrete maatregelen én wetgeving om overgewicht tegen te gaan, zoals een belasting op suikerhoudende dranken. Het Diabetes Fonds is hierover in gesprek met verschillende partijen

Drie klassen

De maat voor overgewicht is de BMI (Body Mass index) het gewicht in kilogram gedeeld door het kwadraat van de lengte in meters. Een volwassene heeft overgewicht bij een BMI van 25 of hoger. Bij een BMI van 30 of hoger is er sprake van ernstig overgewicht, oftewel obesitas. Obesitas wordt onderverdeeld in drie klassen:  BMI 30 tot 35 is klasse 1, BMI 35 tot 40 is klasse 2 en BMI 40 of hoger is klasse 3. Bij klasse 3 wordt gesproken van morbide obesitas.