Maak praten met tieners ‘gewoon’ in de diabeteszorg

Als kinderen en jongeren de diagnose diabetes krijgen, verandert er veel. Plotseling moeten zij heel gestructureerd leven, eten en bewegen. Juist als je jong bent, wil je niet met je ziekte bezig zijn. Maar diabetes vraagt dat wel. Uit onderzoek blijkt dat jongeren die lekker in hun vel zitten makkelijker omgaan met de 'lasten' van diabetes.

Het is belangrijk dat het diabetesteam weet hoe kinderen en jongeren in hun vel zitten. Dat noemen we ‘kwaliteit van leven’. Al eerder ontwikkelden onderzoekers een vragenlijst om de kwaliteit van leven in kaart te brengen en te bespreken. Jongeren en hun ouders vullen voor het spreekuur deze MIND Youth questionnaire (MY-Q) in op de computer. Hiermee kunnen zij bij heel veel onderwerpen en situaties aangeven hoe ze zich voelen. Tijdens het spreekuur kan de arts of diabetesverpleegkundige de antwoorden bespreken, en in het bijzonder de alarmerende scores.

In dit onderzoek hebben de onderzoekers de vragenlijst in 11 ziekenhuizen getest; met de resultaten gaan ze de vragenlijst verbeteren. Uiteindelijk is het de bedoeling dat elk diabetesteam in Nederland kwaliteit van leven van kinderen en jongeren met diabetes type 1 in de gaten houdt.

Andere onderzoeken naar tieners en diabetes

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Onderzoeksinformatie

Projectnr: 2011.13.1449
Status: Afgerond
Onderzoeker: Dr. M. de Wit
Kosten: € 93.152

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.