Effectiviteit wandelprogramma voor mensen met diabetes type 2

Sinds 2014 organiseert de Bas van de Goor Foundation (BvdGF) de Nationale Diabetes Challenge (NDC). Met geld van het Diabetes Fonds heeft de BvdGF uitgezocht of de Challenge gunstige gezondheidseffecten heeft, om hiermee de NDC breder uit te kunnen zetten.

Voor de Nationale Diabetes Challenge krijgen mensen met diabetes die niet veel bewegen een uitnodiging van hun huisarts of praktijkondersteuner om zes maanden lang één keer per week 's avonds in een groep te wandelen. Dit doen ze samen met hun huisarts of de praktijkondersteuner. Dit alles om zich voor te bereiden op de Challenge waarin ze zes dagen achter elkaar in hun eigen gemeente elke dag vijftien kilometer wandelen. Deze Challenge wordt afgesloten met een landelijke finale wandeldag.

Groter onderzoek

Uit een klein verkennend onderzoek bleken al positieve effecten van de NDC op de gezondheid van de deelnemers. Met geld van het Diabetes Fonds heeft de Bas van de Goor Foundation de gezondheidseffecten in 2017 uitgebreider gemeten. In dit jaar werd op 162 plaatsen gewandeld.

Resultaten

Uit het onderzoek komt naar voren dat de deelnemers door het wandelen hun bloedsuiker en gewicht beter onder controle hebben. Ook zeggen de deelnemers dat hun kwaliteit van leven door het wandelen beter is, en dat ze beter met hun ziekte kunnen omgaan.

Stok achter de deur

Het feit dat de huisarts meewandelt, werkt voor deelnemers erg motiverend. Omdat dit de huisartsen tijd kost, is de Bas van de Goor Foundation samen met de partners van het project in gesprek met zorgverzekeraars om de wandelingen in te kunnen zetten als consult.

De Bas van de Goor Foundation heeft als missie om de kwaliteit van leven van mensen met diabetes te verbeteren door middel van sport en bewegen.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.