Verschillende oudere vrouwen, in de overgang

Het MenoPause consortium onderzoekt de lichamelijke en psychische klachten van vrouwen in de overgang (de menopauze). Door deze klachten kunnen sommige vrouwen (tijdelijk) minder goed of niet functioneren. Dat heeft bijvoorbeeld invloed op hun sociale leven en werk. Daarom is er meer aandacht en kennis nodig om betere behandelingen te ontwikkelen. Ook voor vrouwen met diabetes in de overgang.

Het MenoPause Consortium streeft naar een zo gezond mogelijke overgang voor iedere vrouw. Zo kunnen vrouwen goed aan de maatschappij deelnemen, tijdens en na de overgang. Onder meer artsen, onderzoekers en bedrijfsgeneeskundigen werken samen om de nadelige gevolgen van de overgang beter te onderzoeken. Het doel is behandelingen ontwikkelen voor een gezondere overgang met minder of geen klachten.

Persoonlijke benadering

In het onderzoek ligt de nadruk op een persoonlijke benadering. Er komen vragen aan bod zoals: 

  • Waarom krijgt de ene vrouw wel en de andere geen klachten?
  • Hoe kunnen we die klachten voorkomen?
  • Kan dat bijvoorbeeld door leefstijladviezen of hormoontherapie?
  • Wat zijn de gezondheidsrisico’s op lange termijn?
  • En hoe kunnen we die risico’s beperken?

Invloed overgang op diabetes

Een deel van het consortium onderzoekt de invloed van de overgang op het ontstaan van diabetes. De overgang verhoogt namelijk het risico op diabetes type 2 en heeft invloed op de bloedsuiker bij vrouwen met diabetes.

De onderzoekers bekijken welke vrouwen het meeste risico lopen om na de overgang diabetes type 2 te krijgen. En hoe vrouwen dit risico door leefstijl of hormoontherapie kunnen verkleinen. Ook onderzoekt men hoe de overgang invloed heeft op de bloedsuiker bij vrouwen met diabetes en waarom. En hoe leefstijl of hormoontherapie de bloedsuiker kan verbeteren.

Lees meer over het MenoPause consortium.

Het Diabetes Fonds is partner van het consortium. 

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.

Foto: Sabrina Bracher / Shutterstock.com