Zorg op maat leidt tot betere zorg tegen lagere kosten

Steeds meer Nederlanders hebben diabetes, waardoor de kosten van diabeteszorg ook stijgen. Daarom moet de beschikbare zorg zo goed mogelijk worden ingezet. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat mensen bij de huisarts niet te weinig of te veel behandelingen krijgen.

Persoonsgerichte diabeteszorg

Steeds meer Nederlanders hebben diabetes, waardoor de kosten van diabeteszorg ook stijgen. Daarom moet de beschikbare zorg zo goed mogelijk worden ingezet. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat mensen bij de huisarts niet te weinig of te veel behandelingen krijgen.

De zorg moet per persoon op maat gebeuren, dat heet persoonsgerichte diabeteszorg. De Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) bekeek hoe deze nieuwe werkwijze het beste kan worden ingevoerd en doorontwikkeld.

Duidelijke gesprekken

Om de zorg persoonsgericht te maken, bedacht de NDF een 'gespreksmodel' voor in de behandelkamer. Dat wil zeggen een gesprek dat niet alleen over gezondheidsfactoren gaat, zoals HbA1c en bloeddruk, maar ook over persoonlijke factoren. In het gesprek komen aan bod:

  • kwaliteit van leven en mogelijkheden voor zelfmanagement;
  • doelstellingen voor het komende jaar;
  • behandeling of begeleiding;
  • afspraken en ondersteuning die nodig zijn om de behandeling te laten slagen.

Dit gesprek voeren de behandelaar en patiënt eens per jaar en komt in de plaats van de jaarlijkse controles.

Vast gesprek werkt goed

Het gespreksmodel is onderzocht in 47 huisartsenpraktijken en zes ziekenhuizen. De werkwijze blijkt goed te werken. Mensen met diabetes begrijpen hun ziekte en de mogelijke gevolgen beter. Ook hebben ze meer zicht op de oorzaken van een hoge bloedsuiker en ze checken de bloedsuiker vaker. Terwijl ze juist minder diabetes-stress ervaren. Bij mensen met diabetes type 1 verbeterde ook het HbA1c.

Omgekeerd horen behandelaren hoe mensen hun diabetes ervaren, en kunnen ze gedachten daarover bijstellen indien dat nodig is. Beslissingen over de behandeling worden nu vaker samen genomen.

Minder consulten en besparing

De onderzoekers concluderen dat het gespreksmodel goed bruikbaar en toepasbaar is. Uit de test blijkt dat op deze manier mensen ook minder controles nodig hebben. Op landelijke schaal zou dat veel opleveren: 300.000 minder consulten en miljoen euro’s. Het zou dus een goed idee zijn om dit gespreksmodel landelijk in te voeren.

Dit onderzoek is gezamenlijk gefinancierd door het Diabetes Fonds en het Innovatiefonds Zorgverzekeraars.

Onderzoeksinformatie

Projectnr: 2015.08.1858
Status: Afgerond
Onderzoeker: Heidi van Vugt
Kosten: € 60.000

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.

Foto: Andrey_popov / Shutterstock.com