Foto van 2 ogen

Een kwart van de mensen met diabetes heeft te maken met oogproblemen. Hoe langer je diabetes hebt, hoe groter de kans hierop. Door nieuwe ontwikkelingen kunnen oogproblemen eerder worden herkend. Daardoor kunnen de belangrijkste risicofactoren nog beter in kaart worden gebracht.

Met speciale apparatuur kunnen onderzoekers hele kleine veranderingen in het netvlies (retina) zien. Nog voordat dit op een oogfoto zichtbaar wordt. Schade aan ogen door diabetes kan helaas niet meer worden hersteld. Wel kan verergering worden voorkomen. Daarvoor moeten we eerst begrijpen wat de oorzaken van die kleine beschadigingen zijn.

De Maastricht-studie

In dit onderzoek keek prof. Stehouwer met zijn team naar de verschillen tussen mensen die wel en geen vroege oogschade vertonen. In een groot bevolkingsonderzoek, de Maastricht-studie, heeft hij bij 4.400 mensen onderzocht welke factoren samenhangen met vroege oogschade.

Oogschade al meetbaar bij de diagnose

Verhoogde bloedsuikers vergroten de kans op oogschade. Wat nu ook blijkt, is dat kleine beschadigingen soms al ontstaan voordat de diagnose diabetes type 2 is gesteld. Het is dus extra belangrijk om de diagnose diabetes, of prediabetes, zo vroeg mogelijk te stellen. Om de hoge bloedsuikers tegen te gaan en verdere beschadiging te voorkomen.

Risicofactoren in kaart gebracht

De andere belangrijke factor die samenhangt met oogschade is ouder worden. Daar valt weinig aan te doen. Toch vonden de onderzoekers ook andere risico’s, die een minder grote rol spelen maar wel beïnvloedbaar zijn: hoge bloeddruk, verhoogde cholesterolwaardes in het bloed, bloedvatverstijving, bloeddrukschommelingen, roken en alcohol drinken.

Dit wijst erop dat uitstel van oogschade kan worden bereikt door alert te zijn op deze risico’s en ze waar mogelijk te voorkomen. Opvallend genoeg blijken lichaamsbouw, fysieke activiteit en zittijd nauwelijks van invloed.

Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door het Oogfonds.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.

Foto: Master1305 / Shutterstock.com