Meisje leunt met haar hoofd op haar vuist en kijkt zorgelijk

Iedere week werkt het RIVM de cijfers over het coronavirus (COVID-19) bij naar de laatste stand van zaken. Daarin komt ook diabetes voor, maar die cijfers zijn niet makkelijk uit te leggen. Sommige media trekken daardoor verkeerde conclusies. En wat betekent het om meer 'risico' te lopen?

Toen het nieuwe coronavirus opdook in Nederland, maakte het RIVM een inschatting van wie een hoger risico loopt om ernstig ziek te worden of te overlijden. In eerste instantie waren dit alle mensen met diabetes, dat is nu al een hele tijd niet meer zo. Alleen mensen met diabetes met een moeizame bloedsuikerregulatie of die al een verzwakte gezondheid hebben door complicaties behoren op dit moment tot de risicogroep.

Wat betekent risico lopen bij dit coronavirus?

‘Risico’ bij het coronavirus gaat over twee dingen:

  • de kans dat je besmet raakt,
  • én hoe ziek je wordt als je het virus krijgt.

De kans op besmetting is te beïnvloeden, daarom zijn er de maatregelen om drukte te vermijden, afstand te houden van anderen en je te laten testen bij klachten. Minder ernstig ziek worden: dat hebben we nog niet in de hand.

Wat laten de cijfers zien over corona bij diabetes?

Eerder gaf het RIVM een dagelijkse update van het aantal ziekenhuisopnamen en sterfgevallen van mensen met COVID-19 met een onderliggende ziekte, zoals diabetes. Dat gebeurt nu niet meer. In april werd het laatste volledige overzicht gegeven. Dat is niet erg want de dagelijkse updates lieten al een tijdje hetzelfde beeld zien. En dat hebben we hieronder geschetst.

Stand van zaken op 10 april (op deze datum werd het laatste complete overzicht gegeven). Het gaat hierbij over alle mensen van wie vermeld is dat ze wél of géén onderliggende aandoeningen hebben:

  • Van alle mensen die positief getest zijn voor COVID-19, heeft 12% diabetes. Zij zijn voornamelijk 75 jaar en ouder, ouder dan de mensen die positief zijn getest voor COVID-19 zonder diabetes.
  • Van alle mensen die positief getest zijn voor COVID-19 én zijn opgenomen in het ziekenhuis, heeft 17% diabetes.
  • Van alle mensen die positief getest zijn voor COVID-19 én zijn overleden, had 22% diabetes.

Let op: de bovenstaande cijfers van het RIVM gaan vooral over de ernstige gevallen. Want in Nederland werden voorheen mensen pas getest wanneer ze ernstige klachten hadden. Naar verwachting zijn er veel mensen in Nederland besmet (geweest) met corona terwijl ze niet tot nauwelijks klachten hadden. Daar zitten ook mensen met diabetes bij. Uit de cijfers valt dus niets op te maken over hoeveel mensen met diabetes bij corona echt ziek worden, in het ziekenhuis komen of overlijden.

Risico op een ziekenhuisopname of overlijden

De cijfers laten zien dat naar verhouding er wel meer mensen met diabetes in het ziekenhuis terecht komen dan mensen zonder diabetes. Ook overlijden er aan het coronavirus naar verhouding meer mensen met diabetes dan mensen zonder diabetes. Maar dat zegt lang niet alles. Sommige mensen met diabetes lopen inderdaad een hoger risico bij corona, maar er zijn ook heel veel mensen met diabetes die géén verhoogd risico lopen.

Heb ik een verhoogd risico?

Het RIVM heeft bepaald dat mensen met diabetes die slecht zijn ingesteld of complicaties hebben in de risicogroep vallen. Het maakt daarbij niet uit welk type diabetes je hebt. Belangrijk om te onthouden is dat dus niet alle mensen met diabetes een verhoogd risico op ernstige klachten hebben bij COVID-19.

Verder lijkt het erop dat je meer risico loopt op ernstige klachten als:

  • je een hoge leeftijd hebt (vooral wanneer je ouder bent dan 70 jaar)
  • je nog meer ziekten/aandoeningen hebt
  • je heel ernstig overgewicht hebt

Val je in de risicogroep? Dan is het goed om extra voorzichtig te zijn. Aanvullende adviezen voor mensen in de risicogroep zijn hier te lezen.

Probeer je bloedsuiker zo goed mogelijk te regelen

Als je diabetes hebt dan is het belangrijk om je bloedsuiker zo goed mogelijk te regelen. Het helpt hierbij om genoeg te bewegen en gezond te eten, stress te beperken en goed te slapen. Ook is het goed om niet te roken of in ieder geval minder te roken. Gezond leven houdt ook de weerstand op peil, je wordt dan minder snel ziek.

Laatste update van dit artikel: 17 november 2020

Vind je betrouwbare informatie over Corona en diabetes belangrijk?

De informatie op deze website is alleen mogelijk dankzij giften aan het Diabetes Fonds. Help met een gift!

10 7,50 5

De informatie op deze website is alleen mogelijk dankzij giften aan het Diabetes Fonds. Help met een gift!

10 7,50 5

Vind je betrouwbare informatie over Corona en diabetes belangrijk?

De informatie op deze website is alleen mogelijk dankzij giften aan het Diabetes Fonds. Help met een gift!

10 7,50 5

De informatie op deze website is alleen mogelijk dankzij giften aan het Diabetes Fonds. Help met een gift!

10 7,50 5

Foto: Shutterstock: fizkes